Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2012. május 17.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
1.1. Beszámoló a 2011. évi helyi adóztatásról és a hátralékok behajtására tett intézkedésekről
1.2. Javaslat a KMOP-4.5.2-09-2009-0023 / A Tolnai L. u. 19. szám alatti bölcsődéhez kapcsolódó feladatok elvégzéshez fedezet biztosítására
1.3. Javaslat fedezet biztosítására a Józsefváros 2011. évéről szóló „Beszámoló 2011” című kiadvány előállításához
2. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
2.1. Magdolna Negyed Program II. / Támogatási Szerződés 10. számú módosításának aláírása
3. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat Camus mellszobor és Zórád Ernő emléktábla elhelyezésére
3.2. Javaslat a Golgota tér rendezési koncepciójával összefüggő döntések meghozatalára
4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatalára
4.2. Átfogó értékelés Budapest Józsefváros Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
4.3. Javaslat házi segítségnyújtás végzéséhez hozzájáruló nyilatkozat kiadására az Auxi-Malus Nonprofit Kft. részére
5. Egyéb előterjesztések
5.1. Javaslat a TÁMOP-5.6.1.B-12/1 kódszámú bűnmegelőzési pályázaton való részvételre
5.2. Javaslat a TÁMOP-3.1.3-11/1 kódszámú „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című pályázaton való részvételre
5.3. Javaslat a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet módosítására
5.4. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V. 06.) önkormányzati rendelet módosítására
6. Tájékoztatók
6.1. Teleki téri piac költségei
6.2. Tájékoztató az Önkormányzat devizában fennálló tartozásairól az árfolyamváltozás következtében
6.3. Tájékoztató a Képviselő-testület által megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
7. Sürgösségi
7.1. JVSZ költségvetése
7.2. Baptista TAMOP
7.3. Losoncy TAMOP
7.4. Márkus Emília utca megnyitása
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok