Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2012. június 7.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fellebbezések elbírálására
2. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat és az Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Kft. között létrejött vállalkozási szerződés 33 hónappal történő meghosszabbítására
2.2. Javaslat a Magdolna Negyed Program II. megvalósítása, valamint a Kesztyűgyár működtetése során Rév8 Zrt-nél 2010. évben felmerült költségek 2012. évi elfogadására
2.3. Javaslat az Európa Belvárosa Program / Támogatási szerződés módosítása műszaki tartalom változás miatt – Horánszky 13. szám alatti diákcentrum irodabútor beszerzése
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. Mikszáth 4. Kft.-vel kötött Szindikátusi szerződésnek és a cég Társasági szerződésének módosítása (ingatlan-apport)
3.2. Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. beszerzése és a társaságot érintő tulajdonosi döntések meghozatala
3.3. Józsefvárosi parkolás-gazdálkodási rendszer bővítése önkormányzati üres telkek hasznosításával
4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a 2012/2013. tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok számának meghatározására
4.2. Javaslat a bölcsődei térítési díjakról szóló 13/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására
4.3. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Megálló Csoport Alapítvánnyal
5. Egyéb előterjesztések
5.1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet módosítására
5.2. Javaslat a képviselő-testületi ülések nyilvánosságának kiszélesítésére
5.3. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására
6. Tájékoztatók
6.1. Tájékoztató a BH-3515/2004. sz. Beruházási Hitelszerződés keretében végrehajtott konverziókról
6.2. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
6.3. Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
7. Sürgősségi
7.1. Javaslat a Józsefvárosi Közösségi házak Nonprofit Kft. -pályázati részvételének támogatására
7.2. SÜRGŐSSÉG JVSZ értékelő bizottság tagcsere
7.3. SÜRGŐSSÉGI Kesztyűgyár pályázat
7.4. Sürgősségi- JKKSZ peres ügyei
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok