Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2012. június 21.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat az „Ezüstfenyő” Gondozóházban történő átmeneti elhelyezés meghosszabbítására
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat költségvetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a Magdolna Negyed Program II. megvalósítása, valamint a Kesztyűgyár működtetése során Rév8 Zrt-nél 2010. évben felmerült költségek 2012. évi elfogadására
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Az RFV Józsefváros Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadása és tulajdonosi döntések meghozatala
4.2. A 2012. március 30. napjára kiírt „KSZ/2012 típusú” bérlakás pályázat eredményének megállapítása, és javaslat a „KSZ/2012 típusú” bérlakás pályázat újabb kiírására
4.3. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 16/2005. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására
4.4. Javaslat a 464/2011. (XI.17.) számú Képviselő-testületi határozat visszavonására és a civil tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjával kiegészített új határozat elfogadására
4.5. Üzletrész átruházásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulásból való kilépésre
5.2. Javaslat a térfigyelő központ további működtetésére
5.3. Javaslat közterületi zászlórudak elhelyezésére
5.4. Javaslat fedezet biztosítására önkormányzati hirdetőtáblák beszerzésére
5.5. Javaslat Strázsa u. felújítására
5.6. A Mátyás téri behajtás informatikai bővítése és a józsefvárosi parkolás-gazdálkodási rendszer bővítése önkormányzati telkek hasznosításával
5.7. Javaslat Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítására a 111. számú tömb területén
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a józsefvárosi óvodák maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
6.2. Javaslat fedezet biztosítására iskolai sportudvarok fejlesztéséhez
6.3. Javaslat intézményi álláshelyek módosítására
6.4. Javaslat könyv kiadására a Bárka Színház fennállásának 15 éves évfordulója alkalmából
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal Együttműködési Megállapodások megkötésére
7.2. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2011. XI. 01. – 2012. IV. 30. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
7.3. Javaslat dr. Kocsis Máté polgármester szabadságának kiadására
7.4. Budapest Főváros Kormányhivatalának önkormányzati rendeletalkotásra vonatkozó javaslata
7.5. Javaslat együttműködési megállapodás kötésére a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara VIII. kerületi tagszervezetével
8. Tájékoztatók
8.1. Tájékoztatás a helyi adó és gépjárműadó tartozások közzétételéről
8.2. Tájékoztató a Belső Józsefváros (Palotanegyed) Forgalomtechnikai tanulmánytervéről
8.3. Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok