Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2012. július 5.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat közoktatási intézmények vezetői pályázatának elbírálására
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.21.) rendelet módosítására
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. Javaslat a lakásgazdálkodás 2012. évi irányelveinek kiegészítésére
3.2. Budapest VIII., Bauer Sándor u. 3-5. szám alatti ingatlannal kapcsolatos kötbér rendezésére tett egyezségi ajánlat
3.3. Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
3.4. Javaslat a 464/2011. (XI.17.) számú Képviselő-testületi határozat visszavonására és a civil tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjával kiegészített, és a helyiségek bérleti díj kategóriájával módosított új határozat elfogadására
3.5. Üzletrész átruházásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a BRFK és a Belügyminisztériummal kötendő megállapodás megkötésére bérlőkijelölési jog biztosítására
4.2. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 16/2005. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására
4.3. Javaslat a Mátyás téri behajtás informatikai bővítésére
5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Németh László Általános Iskola alapító okiratának módosítására és a Práter Általános Iskola megszüntető okiratának elfogadására
5.2. Javaslat a Józsefvárosi Felzárkóztatási Egyeztető Fórum megalakítására
5.3. Javaslat támogatási szerződés megkötésére az Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítvánnyal
5.4. Javaslat a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola vezetői pályázatának elbírálására
5.5. Javaslat a Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda vezetői pályázatának elbírálására
5.6. Javaslat a Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény vezetői pályázatának elbírálására
5.7. Javaslat a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ vezetői pályázatának elbírálására
6. Egyéb előterjesztések
6.1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosítására
6.2. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítására
6.3. Javaslat dr. Kocsis Máté polgármester szabadságának kiadására
6.4. Javaslat együttműködési megállapodás kötésére a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara VIII. kerületi tagszervezetével
7. Tájékoztatók
7.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
7.2. Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
8. Sürgősségi
8.1. Javaslat Baross u. 103/A és 103/B sz. alatti épületek támogatására
8.2. Az RFV Józsefváros Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadása és tulajdonosi döntések meghozatala
visszafel

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben