Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2012. július 19.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelem elbírálására
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat az Önkormányzat vagyon-, és felelősség, valamint casco biztosításának fedezetére
2.2. Javaslat céljuttatás kifizetés engedélyezésére a Józsefvárosi Közterületfelügyelet vezetője részére
2.3. Javaslat az Egyesített Bölcsődék költségvetésének módosítására
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület Práter u. 20/A. sz. társasház támogatására
3.2. Javaslat a Práter utcai Általános Iskolához tartozó tornacsarnok Haszonélvezeti Jogot Alapító Szerződésének megkötésére
3.3. Bp. Magdolna Negyed Program III. pályázat benyújtása a KMOP-5.1.1/B-12 intézkedésre
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Mikszáth 4. Kft.-vel kötött Szindikátusi szerződésnek és a cég Társasági szerződésének módosítása (ingatlan-apport)
4.2. Az RFV Józsefváros Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadása és tulajdonosi döntések meghozatala
4.3. Javaslat elvi döntésre, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások jogcím nélküli lakáshasználói által felhalmozott hátralékok egy részének elengedésére, a költségelvű alaplakbérrel azonos összegű egyszeres, és az előző rendeletek alapján számlázott többszörös mértékű lakáshasználati díjak nettó különbözetének összegében
4.4. Javaslat a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft-re és a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kft-re vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a JÓKÉSZ hatályba léptetésére a Horváth Mihály tér – Német utca – József utca – Őr utca által határolt 244. számú tömb területén és a Horváth Mihály téren
5.2. Javaslat a Trefort u. 3-5. szám alatti házi gyermekorvosok elhelyezésére
5.3. Javaslat fedezet biztosítására a Lujza u. 14. szám alatti lakások konyhai berendezésére
5.4. Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésének módosítására
5.5. Javaslat a társasházak osztatlan közös tulajdonában lévő épületrészek részleges-, teljes felújításához és a gáz alap- és felszállóvezeték felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról szóló 7/2008. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
5.6. Parkolási call center rendszerhez való csatlakozás határozott idejű szerződéskötéssel
5.7. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat állattartási rendjéről szóló 32/2004. (VII. 03.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
5.8. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosítására
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat kötelező óraszám csökkentésre és az iskolák maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezésére
6.2. Javaslat a kerületi tanévnyitó és az őszi diákolimpiai versenyek fedezetének biztosítására
6.3. Javaslat háziorvosi praxisjog elidegenítésére
6.4. Javaslat gyermekek átmeneti otthona férőhely biztosítására vonatkozó ellátási szerződés megkötésére a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatával
6.5. Javaslat támogatási szerződés megkötésére az Aranycsapat Alapítvánnyal
6.6. Javaslat kulturális feladatok jövőbeni ellátására, valamint költségvetési döntések meghozatalára
6.7. Javaslat óvodák TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR pályázaton való részvételének jóváhagyására
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Javaslat szabadságolási ütemterv elfogadására
8. Tájékoztatók
8.1. Tájékoztató az MNPII program kapcsán végrehajtott bérlői visszaköltöztetéssel kapcsolatban
8.2. Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
9. Sürgősségi
9.1. Javaslat az Európa Belvárosa Program/Támogatási Szerződés módosítására, indikátorok módosítása
9.2. Európai mobilitás
9.3. FTC sportsátor
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok