Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2012. szeptember 20.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fellebbezések elbírálására
1.2. Javaslat egyezség megkötésére
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.21.) rendelet módosítására
2.2. A Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolója
2.3. Javaslat a K&H Bank Zrt-vel 2009. október 07. napján kötött Beruházási Hitelszerződések módosítására
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Európa Belvárosa Program / Javaslat fedezet biztosítására a könyvvizsgálói jelentés elkészítéséhez
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Javaslat a Corvin Medical Kft-t érintő tulajdonosi döntések meghozatalára
4.2. Javaslat a Budapest VIII., József u. 27. és Vajdahunyad u. 9. szám alatti telekingatlanok hasznosítására
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat díjmentes parkolásra jogosult intézmények körének bővítésére
5.2. Javaslat a Budapest VIII., Kőfaragó u. 3. szám alatti Társasház homlokzat felújításának támogatására
5.3. Javaslat városrész-elnevezésekkel kapcsolatos döntés meghozatalára, valamint utcanevek védetté nyilvánítására
5.4. Döntés a Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség emléktábláinak elhelyezéséről
5.5. Rendelet módosítás Budapest Főváros Kormányhivatalának a fák kivágásáról és pótlásáról szóló 26/2006. (VII.14.) sz. önk. rendelettel szembeni törvényességi felhívása kapcsán
5.6. „VIII. kerület Mátyás téren található nyilvános illemhely átalakítása” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása és fedezet biztosítása
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat intézményi költségvetések módosítására
6.2. Javaslat a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda vezetői pályázatának kiírására
6.3. Javaslat a szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatokra fordítható állami támogatás felhasználására
6.4. Javaslat a Józsefvárosi Szociálpolitikai Kerekasztalról szóló 51/2004. (XII.30.) rendelet hatályon kívül helyezésére, és új rendelet elfogadására
6.5. Javaslat a népkonyhai étkeztetés biztosítására
6.6. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a térítési díj fizetés kötelezettségről szóló 21/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
6.7. Javaslat a köznevelési intézmények állami átvételével kapcsolatos előzetes döntések meghozatalára
6.8. Javaslat az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola és a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola jubileumi programjainak támogatására
6.9. Javaslat fedezet biztosítására az I. Józsefváros Sakk Kupa gyermekverseny tárgydíjainak finanszírozásához
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Javaslat közfoglalkoztatással kapcsolatos egyes döntések meghozatalára
7.2. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosítására
8. Sűrgösségi
8.1. Megismételt beszámoló a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő|
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok