Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2012. október 4.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
1.1. Európa Belvárosa Program / Javaslat Támogatási Szerződés határidejének módosítására
2. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
2.1. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 16/2005. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat az Iparosított technológiával épült lakóépület energiatakarékos felújításának támogatására kiírt „Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram” elnevezésű pályázatra elkülönített forrás felszabadítására
3.2. Javaslat a Horánszky utca 13. szám alatti épület vagyonkezelésbe adására
3.3. Javaslat intézményvezetői pályázati felhívás elfogadására
3.4. Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésének módosítására
3.5. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. végelszámolásával kapcsolatos költségek biztosítására
3.6. A Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2012. évi költségvetésének módosítása
3.7. Beszámoló az Újbudai Önkormányzattal kötött parkolás-üzemeltetési és kerékbilincselési tevékenység ellátásáról
4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a sport és civil alapítványok 2012. évi támogatására
4.2. Javaslat a „Józsefváros” név felvételéről és használatáról szóló 43/2007. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Tájékoztatók
5.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
5.2. Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
6. Sürgősségi
6.1. MNP III pályázat
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok