Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2012. október 18.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Pénzügyi/költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
1.1. Javaslat költségvetés módosítására
1.2. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítására vonatkozó közbeszerzési eljárás kezdeményezésére
2. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
2.1. Budapest VIII., Dugonics u. 9. Korányi S. u. 14. szám alatti telekingatlanokkal kapcsolatos javaslat
2.2. Javaslat az előadóművészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény alapján a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
3. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a közösségi kertek kialakítására
3.2. Javaslat a kerület karácsonyi feldíszítéséré és díszkivilágítására
3.3. Javaslat a BRFK és a Belügyminisztériummal kötendő megállapodás módosítására, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi lgazgatóság és a Belügyminisztériummal kötendő megállapodás megkötésére bérlőkijelölési jog biztosítására
3.4. Javaslat a Budapest VIII., Sárkány u. 5. szám alatti telekingatlan hasznosítására
3.5. Javaslat a Budapest VIII., Krúdy u. 11 szám alatti Társasház kéményfelújításának támogatására
3.6. Javaslat a Palotanegyed forgalomtechnikai változtatásai és a faültetések tervezési feladatainak, valamint kivitelezésének előkészítésére
3.7. Beszámoló a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésének teljesítéséről, és javaslat költségvetés módosítására
3.8. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010.(III.08.) számú önkormányzati rendelet módosításáróa
3.9. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2005.(IV.20.) számú önkormányzati rendelet módosítására
4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
4.1. Beszámoló a 2012. évi nyári gyermekétkeztetésről
4.2. Javaslat a Budapest Főváros VI. ker. Terézvárosi Önkormányzatával kötött ellátási szerződés időpontjának módosítására
4.3. Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására
4.4. Javaslat az iskolabusz további működtetésére és közoktatási intézmények költségvetésének, módosítására
5. Egyéb előterjesztések
5.1. Javaslat a járási rendszer kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalára
5.2. Javaslat a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáről szóló 19/2009.(V.06.) Önkormányzati rendelet módosítására
6. Tájékoztatók
6.1. Tájékoztató az RFV Józsefváros Kft. beruházásainak alakulásáról
6.2. Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
7. Sürgősségi
7.1. A Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2012. évi költsévetésének módosítása
7.2. Javaslat az Alpinia Építő Kft-vel kötött szerződés módosítására és közérdekű kötelezettségvállalás elfogadására
7.3. Javaslat fedezet biztosítására iskolai sportudvarok fejlesztéséhez
7.4. Javaslat a VIII kerület Józsefváros területén lévő egyes MÁV területek átvételével kapcsolatos intézkedések előkészítésére
7.5. Javaslat a "Vállalkozási szerződés a Teleki téri piac kivitelezési munkáira" tárgyú közbeszerzési eljárás ismételt megindítására és javaslat bíráló bizottság tagjaira
visszafel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok