Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2012. november 22.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat címzetes óvodavezetői cím adományozására
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat helyi adó rendeletek módosítására
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. A Kreatív Hobby 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft bérleti díjainak felülvizsgálatára vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 16/B. szám alatti és Üllői út 18. szám alatti nem lakás célú helyiségek esetében
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának (JÓKÉSZ) és Szabályozási Tervének (JKSZT) módosítására a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése érdekében
4.2. Javaslat mellszobrok és emléktáblák elhelyezésére
4.3. Javaslat Trom Aladár emléktábla elhelyezésére
4.4. Javaslat a díjfizetés nélküli parkolást biztosító rendszer időbeli bővítésére
4.5. Javaslat a 37/2003 (VII.07.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, és a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
4.6. Rendelet módosítás Budapest Főváros Kormányhivatalának a fák kivágásáról és pótlásáról szóló 26/2006. (VII.14) sz. önk. rendelettel szembeni törvényességi felhívás kapcsán
4.7. Javaslat a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2012. évi költségvetésének módosítására
4.8. „Vállalkozási szerződés a Teleki téri piac kivitelezési munkáira” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása, valamint hozzájárulás az eljárás kezdeményezéséhez
5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott iskolák és a Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítására
5.2. Javaslat pszichiátriai betegek nappali ellátása kötelező önkormányzati feladat biztosítására 2013. évben
5.3. A Józsefvárosi Intézményműkődtető Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázati felhívás módosítása
5.4. Javaslat együttműködési megállapodás kötésére a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal Civil Információs Centrum tárgyában
5.5. Fedezet biztosítása 2013-as naptár megjelentetésére a Józsefváros újságban
6. Egyéb előterjesztések
6.1. Javaslat informatikai fejlesztésekre és fedezet biztosítására
7. Tájékoztatók
7.1. Tájékoztató a Mikszáth 4.  Kft. által végzett felújításokról
7.2. Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
8. Sürgősségi
8.1. Javaslat a Készenléti Rendőrség és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok