Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2012. december 6.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat címzetes óvodavezetői cím adományozására  lock
1.2. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vezetői pályázatának elbírálására lock
1.3. Javaslat fellebbezés és méltányossági kérelmek elbírálására lock
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára 
2.2. A Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelete
2.3. Javaslat a 2013. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásra
2.4. Javaslat 2012. évi jutalmazásra
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a Bp. VIII. Práter u. 30-32. és Vajdahunyad u. 23. sz. alatti társasházak garanciális munkáinak elvégzésére vonatkozó megállapodások megkötésére
3.2. Javaslat a Corvin Sétány Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. A Kreatív Hobby 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft bérleti díj felülvizsgálatára vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 16/B. szám alatti és Üllői út 18. szám alatti nem lakás célú helyiségek esetében
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a díjfizetés nélküli parkolást biztosító rendszer időbeli bővítésére
5.2. Javaslat a 37/2003. (VII.07.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, és a Budapest Józsefváros Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
5.3. A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 32/2012. (V.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
5.4. Javaslat Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának (JÓKÉSZ) módosítására a rendeletben lévő hibák javítása érdekében
5.5. Javaslat a Józsefvárosi Közterület-felügyelet létszámának bővítésére
5.6. Javaslat a térfigyelő központ további működtetésére
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott iskolák és a Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítására
6.2. Javaslat pszichiátriai betegek nappali ellátása kötelező önkormányzati feladat biztosítására 2013. évben
6.3. Javaslat együttműködési megállapodás kötésére a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal Civil Információs Centrum tárgyában
6.4. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
6.5. Javaslat a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ átszervezésére
6.6. Javaslat a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda vezetői pályázatának elbírálására
6.7. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratának módosítására
6.8. Javaslat a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vezetői pályázatának elbírálására
6.9. Javaslat intézményi beszámolók elfogadására
6.10. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ és a köznevelési intézmények között kötendő működtetési megállapodásra
6.11. A II. és a VII. kerületi önkormányzatokkal – fogyatékosok nappali ellátására – kötött ellátási szerződések felülvizsgálata
6.12. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ és az önállóan működő óvodák közötti gazdálkodási feladatokra vonatkozó munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodás elfogadására
6.13. Javaslat a Fővárosi Gázművek Zrt-vel együttműködési megállapodások megkötésére
6.14. Javaslat a Józsefváros Kártyáról szóló 64/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelet módosítására
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Javaslat informatikai fejlesztések fedezetbiztosítására
7.2. Javaslat egyezségi ajánlat elfogadására
7.3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosítására
7.4. Javaslat az Önkormányzat költségvetési szerveinél közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló rendelet elfogadására
7.5. Beszámoló a Fővárosi Küldött munkájáról és javaslat új Fővárosi Küldött személyére
8. Tájékoztatók
8.1. Tájékoztató Rév8 Zrt. alaptőke helyzetének rendezéséről
8.2. Tájékoztató az oktatási intézményekben biztosított szolgáltatásokról
8.3. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
8.4. Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
9. Sürgősségi
9.1. Javaslat utcanév megváltoztatására
9.2. Javaslat a Bárka Színház Nonprofit Kft.-vel kötött tagi kölcsönszerződések módosítására
9.3. Javaslat a Józsefvárosi Pályaudvar főépületének hasznosítására
9.4. Javaslat alpolgármester választására, illetményének és költségtérítésének megállapítására
9.5. Sürgősségi kérelem
9.6. Javaslat a Képviselő-testület és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009 önkormányzati rendelet módosítására
9.7. Javaslat Prodán Szabina részvételének támogatására az Arany János Tehetséggondozó Programba
visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66

Online időpontfoglalás anyakönyvi ügyekben: https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, vigyázzon magára és másokra!

A Polgármesteri Hivatalban a munkatársaknak és az ügyfeleknek is kötelező maszkot hordania. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, azt részére a Hivatal az Őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja. A belépéskor javasoljuk a kézfertőtlenítő használatát.


A Hivatalban érvényes járványügyi szabályokat itt találja:
https://jozsefvaros.hu/hir/77187/jarvanyugyi-szabalyok-oktober-25-tol-a-jozsefvarosi-polgarmesteri-hivatalban

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben