Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2012. december 6.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat címzetes óvodavezetői cím adományozására
1.2. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vezetői pályázatának elbírálására
1.3. Javaslat fellebbezés és méltányossági kérelmek elbírálására
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára 
2.2. A Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelete
2.3. Javaslat a 2013. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásra
2.4. Javaslat 2012. évi jutalmazásra
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a Bp. VIII. Práter u. 30-32. és Vajdahunyad u. 23. sz. alatti társasházak garanciális munkáinak elvégzésére vonatkozó megállapodások megkötésére
3.2. Javaslat a Corvin Sétány Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. A Kreatív Hobby 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft bérleti díj felülvizsgálatára vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 16/B. szám alatti és Üllői út 18. szám alatti nem lakás célú helyiségek esetében
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a díjfizetés nélküli parkolást biztosító rendszer időbeli bővítésére
5.2. Javaslat a 37/2003. (VII.07.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, és a Budapest Józsefváros Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
5.3. A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 32/2012. (V.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
5.4. Javaslat Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának (JÓKÉSZ) módosítására a rendeletben lévő hibák javítása érdekében
5.5. Javaslat a Józsefvárosi Közterület-felügyelet létszámának bővítésére
5.6. Javaslat a térfigyelő központ további működtetésére
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott iskolák és a Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítására
6.2. Javaslat pszichiátriai betegek nappali ellátása kötelező önkormányzati feladat biztosítására 2013. évben
6.3. Javaslat együttműködési megállapodás kötésére a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal Civil Információs Centrum tárgyában
6.4. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
6.5. Javaslat a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ átszervezésére
6.6. Javaslat a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda vezetői pályázatának elbírálására
6.7. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratának módosítására
6.8. Javaslat a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vezetői pályázatának elbírálására
6.9. Javaslat intézményi beszámolók elfogadására
6.10. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ és a köznevelési intézmények között kötendő működtetési megállapodásra
6.11. A II. és a VII. kerületi önkormányzatokkal – fogyatékosok nappali ellátására – kötött ellátási szerződések felülvizsgálata
6.12. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ és az önállóan működő óvodák közötti gazdálkodási feladatokra vonatkozó munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodás elfogadására
6.13. Javaslat a Fővárosi Gázművek Zrt-vel együttműködési megállapodások megkötésére
6.14. Javaslat a Józsefváros Kártyáról szóló 64/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelet módosítására
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Javaslat informatikai fejlesztések fedezetbiztosítására
7.2. Javaslat egyezségi ajánlat elfogadására
7.3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosítására
7.4. Javaslat az Önkormányzat költségvetési szerveinél közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló rendelet elfogadására
7.5. Beszámoló a Fővárosi Küldött munkájáról és javaslat új Fővárosi Küldött személyére
8. Tájékoztatók
8.1. Tájékoztató Rév8 Zrt. alaptőke helyzetének rendezéséről
8.2. Tájékoztató az oktatási intézményekben biztosított szolgáltatásokról
8.3. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
8.4. Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
9. Sürgősségi
9.1. Javaslat utcanév megváltoztatására
9.2. Javaslat a Bárka Színház Nonprofit Kft.-vel kötött tagi kölcsönszerződések módosítására
9.3. Javaslat a Józsefvárosi Pályaudvar főépületének hasznosítására
9.4. Javaslat alpolgármester választására, illetményének és költségtérítésének megállapítására
9.5. Sürgősségi kérelem
9.6. Javaslat a Képviselő-testület és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009 önkormányzati rendelet módosítására
9.7. Javaslat Prodán Szabina részvételének támogatására az Arany János Tehetséggondozó Programba
visszafel

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben