Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Üdültetés English
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2012. december 6.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat címzetes óvodavezetői cím adományozására
1.2. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vezetői pályázatának elbírálására
1.3. Javaslat fellebbezés és méltányossági kérelmek elbírálására
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára 
2.2. A Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelete
2.3. Javaslat a 2013. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásra
2.4. Javaslat 2012. évi jutalmazásra
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a Bp. VIII. Práter u. 30-32. és Vajdahunyad u. 23. sz. alatti társasházak garanciális munkáinak elvégzésére vonatkozó megállapodások megkötésére
3.2. Javaslat a Corvin Sétány Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. A Kreatív Hobby 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft bérleti díj felülvizsgálatára vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 16/B. szám alatti és Üllői út 18. szám alatti nem lakás célú helyiségek esetében
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a díjfizetés nélküli parkolást biztosító rendszer időbeli bővítésére
5.2. Javaslat a 37/2003. (VII.07.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, és a Budapest Józsefváros Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
5.3. A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 32/2012. (V.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
5.4. Javaslat Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának (JÓKÉSZ) módosítására a rendeletben lévő hibák javítása érdekében
5.5. Javaslat a Józsefvárosi Közterület-felügyelet létszámának bővítésére
5.6. Javaslat a térfigyelő központ további működtetésére
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott iskolák és a Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítására
6.2. Javaslat pszichiátriai betegek nappali ellátása kötelező önkormányzati feladat biztosítására 2013. évben
6.3. Javaslat együttműködési megállapodás kötésére a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal Civil Információs Centrum tárgyában
6.4. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
6.5. Javaslat a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ átszervezésére
6.6. Javaslat a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda vezetői pályázatának elbírálására
6.7. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratának módosítására
6.8. Javaslat a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vezetői pályázatának elbírálására
6.9. Javaslat intézményi beszámolók elfogadására
6.10. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ és a köznevelési intézmények között kötendő működtetési megállapodásra
6.11. A II. és a VII. kerületi önkormányzatokkal – fogyatékosok nappali ellátására – kötött ellátási szerződések felülvizsgálata
6.12. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ és az önállóan működő óvodák közötti gazdálkodási feladatokra vonatkozó munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodás elfogadására
6.13. Javaslat a Fővárosi Gázművek Zrt-vel együttműködési megállapodások megkötésére
6.14. Javaslat a Józsefváros Kártyáról szóló 64/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelet módosítására
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Javaslat informatikai fejlesztések fedezetbiztosítására
7.2. Javaslat egyezségi ajánlat elfogadására
7.3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosítására
7.4. Javaslat az Önkormányzat költségvetési szerveinél közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló rendelet elfogadására
7.5. Beszámoló a Fővárosi Küldött munkájáról és javaslat új Fővárosi Küldött személyére
8. Tájékoztatók
8.1. Tájékoztató Rév8 Zrt. alaptőke helyzetének rendezéséről
8.2. Tájékoztató az oktatási intézményekben biztosított szolgáltatásokról
8.3. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
8.4. Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
9. Sürgősségi
9.1. Javaslat utcanév megváltoztatására
9.2. Javaslat a Bárka Színház Nonprofit Kft.-vel kötött tagi kölcsönszerződések módosítására
9.3. Javaslat a Józsefvárosi Pályaudvar főépületének hasznosítására
9.4. Javaslat alpolgármester választására, illetményének és költségtérítésének megállapítására
9.5. Sürgősségi kérelem
9.6. Javaslat a Képviselő-testület és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009 önkormányzati rendelet módosítására
9.7. Javaslat Prodán Szabina részvételének támogatására az Arany János Tehetséggondozó Programba
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és május 23. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

  • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben