Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2012. december 19.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat méltányossági kérelem elbírálására
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.21.) rendelet módosítására
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a Magdolna Negyed Program III. projektmenedzseri szerződésének módosítására és a Rév8 Zrt. 2013 évi működésének biztosítására
3.2. Javaslat a Práter utcai tornacsarnok Haszonélvezeti Jogot Alapító Szerződésének megkötésére és a 248/2012. (VII.19.) számú képviselő-testületi határozat visszavonására
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Javaslat a „IH/2012 típusú” bérlakás pályázat 2013. I. negyedévében történő újabb kiírására
4.2. Javaslat a „KSZ/2012 típusú” bérlakás pályázat 2013. I. negyedévében történő újabb kiírására
4.3. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások jogcím nélküli lakáshasználói által felhalmozott hátralékok egy részének elengedésére, és a 16/2010. (III.08.) ök. rendelet módosítására
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Rendelet módosítás Budapest Főváros Kormányhivatalának a fák kivágásáról és pótlásáról szóló 26/2006 (VII.14) sz. önk. rendelettel szembeni törvényességi felhívása kapcsán
5.2. Javaslat Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat intézményvezetői pályázat elbírálására
5.3. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010.(VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására
5.4. Javaslat Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer telepítésére
5.5. Javaslat az önkormányzati építésügyi feladatokkal kapcsolatos helyi rendelet megalkotására
5.6. Javaslat a helyi tervtanácsi rendelet módosítására
5.7. Javaslat a Trefort u. 3-5. szám alatti gyermekorvosi rendelő elhelyezésével kapcsolatos helyiség kijelölésére
5.8. Javaslat letéti szerződés megkötésére
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás működtetésére 2013. évben
6.2. Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról, javaslat a 2013. évi keretekre
6.3. Javaslat álláshelyek változásából adódó költségek fedezetének biztosítására
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Javaslat közbeszerzési eljárásokban eljáró Bíráló Bizottság tagjainak kiegészítésére
7.2. Javaslat a Pollack téri Mélygarázzsal összefüggő jogvita megoldására
7.3. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) ök. számú rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosítására
7.4. Javaslat az átlátható szervezetekre vonatkozó törvényi rendelkezésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
8. Tájékoztatók
8.1. Tájékoztató a Mikszáth 4 Kft. által végzett felújításokról
9. Sürgősségi
9.1. Javaslat a 2012. évben a Környezetvédelmi Munkacsoport részére biztosított maradványösszeg felhasználására
9.2. Javaslat az 1956-os golyónyomok megőrzésére
9.3. Javaslat a józsefvárosi fővárosi díjfizető parkolóhelyek üzemeltetésének átvételére
9.4. Javaslat a 2012. évben a Környezetvédelmi Munkacsoport részére biztosított maradványösszeg felhasználására
9.5. Javaslat közétkeztetés biztosítására a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskolában
9.6. Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft Nyári Tábor elszámolása
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok