Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2013. február 6.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a 2013. évi Díszpolgári cím és a 2013. évi Józsefvárosi Becsületkereszt, a 2013. évi Józsefvárosért, illetve a 2012. évi Jó Sport kitüntetés adományozására
2. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
2.1. Csemege-Match Zrt. bérlő és a CBA Kereskedelmi Kft. bérleti jog átruházásra vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. Rákóczi út 59. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
2.2. Beszámoló a bérleti szerződéssel rendelkező gazdálkodó szervezetek tulajdonosi szerkezetének feltárása érdekében tett intézkedésről
2.3. Javaslat a Práter utcai iskola és a Vajdahunyad u. 33. szám alatti tornacsarnok pályázat útján történő bérbeadására
2.4. Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. „va” beszámolója a végelszámolás első évéről és a folyamatban lévő peres ügyekről
2.5. Javaslat a Ludovika-Campus beruházásához kapcsolódó döntések meghozatalára
3. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadására
3.2. Javaslat az építésüggyel összefüggő egyes helyi eljárások részletes szabályairól szóló rendelet megalkotására
3.3. Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló 51/2011.(IX.19.) önkormányzati rendelet módosítására
3.4. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 24/2009. (V.21.) önkormányzati rendelet módosítására
3.5. Javaslat a Homok u. 7. és a Dankó u. 18. szám alatti ingatlanok vagyonkezelésbe adására
4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára
4.2. Javaslat járóbeteg-szakellátási feladat ellátására
4.3. Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és az önállóan működő Őszirózsa Gondozó Szolgálat illetve a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék közötti munkamegosztás megállapodás elfogadására
4.4. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ VIII. Tankerületének elhelyezésére
5. Egyéb előterjesztések
5.1. Beszámoló dr. Kocsis Máté polgármester 2012. évben igénybevett szabadságairól
5.2. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet módosítására
6. Tájékoztatók
6.1. Tájékoztató az átlátható szervezetekre vonatkozó rendelkezések alapján tett intézkedésekről
6.2. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
6.3. Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
7. Sürgősségi
7.1. Javaslat tornahelység biztosítására óvodák részére
7.2. Életmentő pont
7.3. Beszámoló a Magdolna Negyed Program III. pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés aláírásáról
7.4. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodák és a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ alapító okiratának módosítására
visszafel

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben