Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2013. március 20.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a Kisstáció u. 3. sz. alatti épületben található lakás feltétel bekövetkeztéig történő használatba adásának, valamint az „Álomépítők” című műsort szervező MB Music & Film Produceri Irodával kötött megállapodás meghosszabbítására
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat közbeszerzési eljárás megindítása, a váltó átváltása miatti kölcsön felvétel tárgyában
3. Városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 20/A. sz. alatti társasház felújítására
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a józsefvárosi zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról szóló 57/2007. (X.16) önk. rendelet módosítására
4.2. Javaslat a Homok u. 7. és a Dankó u. 18. szám alatti ingatlanok vagyonkezelésbe adására
4.3. Javaslat a Józsefvárosi Közterületi és Parkolási Rendészettel kapcsolatos döntések meghozatalára
4.4. Tájékoztató a Golgota téri Szent István-i kettős kereszt pályázat elbírálásáról
5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat óvodavezetői pályázatok kiírására
5.2. Javaslat használati szerződés megkötésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
5.3. Javaslat a SODEXO Magyarország Kft-vel közétkeztetési szolgáltatás tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosítására
5.4. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
5.5. Javaslat a bölcsődei térítési díjakról szóló 13/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítására
5.6. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a térítési díj fizetési kötelezettségről szóló 21/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosítására
5.7. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vezetői pályázatának kiírására
5.8. Javaslat az alpolgármesteri keret terhére történő támogatások elbírálására
5.9. Javaslat a LÉLEK Program jövőbeni ellátására
6. Egyéb előterjesztések
6.1. Javaslat az Önkormányzat költségvetési szerveinél közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 71/2012. (XII. 13.) sz. rendelet módosítására
7. Tájékoztatók
7.1. Tájékoztató az állam által átvállalt önkormányzati feladatok pénzügyi hatásáról
7.2. Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
8. Sürgősségi
8.1. Kesztyűgyár MNP III.
8.2. Vajdahunyad utca 5.
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok