Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2013. május 8.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Pénzügyi, költségvetést érintő előterjesztések
1.1. A Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete
1.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány felhasználására és a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.22.) rendelet módosítására
1.3. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának felhasználására és a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat a Magdolna Negyed Program II. keretében 16 épületbe telepített kamerarendszer további működtetésére
2.2. Beszámoló az MNP II. keretében végzett épülettakarítási/lomtalanítási tevékenységről
2.3. Javaslat az Európa Belvárosa Program II. projekt elemeinek megvalósítására
2.4. Javaslat egy fő megbízására projektasszisztensi feladatok ellátására a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ MNP III-ban vállalt feladatellátásának támogatására
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. Javaslat a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett Káptalanfüredi Gyermek tábor gyermek vizesblokk felújítására
3.2. Javaslat a Képviselő-testület 428/2012. (XII. 06.) számú határozatának módosítására
3.3. Javaslat a Budapest VIII. kerületben, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok ideiglenes használatba adására
3.4. Nyilvános, egyfordulós pályázat kiírása a Budapest VIII. kerület, Futó utca 5-9. szám alatti, 35576/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telekingatlan értékesítésére
3.5. Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
3.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 20/A sz. alatti társasház támogatására
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a közösségi kertek megvalósításával és működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
4.2. Javaslat fedezet biztosítására virágtartó oszlopok elhelyezése céljából
4.3. Javaslat az építésüggyel összefüggő egyes helyi eljárások részletes szabályairól szóló 5/2013.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására
4.4. Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló 51/2011.(IX.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására
4.5. Javaslat szobrok és emléktáblák elhelyezésére, illetve síremlék felújításának támogatására
4.6. Javaslat a Budapest VIII., József u. 27. és Vajdahunyad u. 9. szám alatti telekingatlanok hasznosítására, valamint a kerületben kerékpártárolók létrehozására
4.7. Javaslat segélyhívó rendszer kialakítására a díjfizető parkoló automatákban
4.8. Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésének módosítására, a parkolást megakadályozó pollerek javítására, pótlására, költségvetési pótigény benyújtásával
5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat polgármesteri és alpolgármesteri keret terhére történő támogatások elbírálására
5.2. Javaslat az Ovi-Foci programhoz való csatlakozásra
5.3. Javaslat fogászati alapellátásra vonatkozó szerződés felülvizsgálatára
5.4. Javaslat a Családok Átmeneti Otthonával kötött ellátási szerződés módosítására, valamint a 2012. évi szakmai beszámoló elfogadására
5.5. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ VIII. Tankerületének elhelyezésére és a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ alapító okiratának módosítására
5.6. Javaslat a LÉLEK-Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
6. Egyéb előterjesztések
6.1. Javaslat a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel támogatási szerződés megkötésére
6.2. Javaslat közbeszerzési eljárásokban eljáró Bíráló Bizottság tagjára
6.3. Budapest VIII., Szerdahelyi u. 4-6-8. szám alatti ingatlannal kapcsolatos kötbér rendezésére tett egyezségi javaslat
7. Tájékoztatók
7.1. Tájékoztató az átlátható szervezetekre vonatkozó rendelkezések alapján végzett intézkedésekről
7.2. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
7.3. Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
7.4. Tájékoztató a közterület foglalások ellenőrzéséről
7.5. Tájékoztatás a szerződést biztosító mellékkötelezettségek érvényesítése ügyében
8. Sürgősségi
8.1. Ideiglenes parkolóhely kialakítása
8.2. Javaslat a 2013. évi nyári gyermekétkeztetés biztostására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok