Önkormányzat Ügyintézés Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Városfejlesztés Orczy negyed program Zöld 8 Józsefváros összefog Múlt-Jelen
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2013. május 8.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Pénzügyi, költségvetést érintő előterjesztések
1.1. A Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete
1.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány felhasználására és a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.22.) rendelet módosítására
1.3. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának felhasználására és a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat a Magdolna Negyed Program II. keretében 16 épületbe telepített kamerarendszer további működtetésére
2.2. Beszámoló az MNP II. keretében végzett épülettakarítási/lomtalanítási tevékenységről
2.3. Javaslat az Európa Belvárosa Program II. projekt elemeinek megvalósítására
2.4. Javaslat egy fő megbízására projektasszisztensi feladatok ellátására a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ MNP III-ban vállalt feladatellátásának támogatására
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. Javaslat a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett Káptalanfüredi Gyermek tábor gyermek vizesblokk felújítására
3.2. Javaslat a Képviselő-testület 428/2012. (XII. 06.) számú határozatának módosítására
3.3. Javaslat a Budapest VIII. kerületben, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok ideiglenes használatba adására
3.4. Nyilvános, egyfordulós pályázat kiírása a Budapest VIII. kerület, Futó utca 5-9. szám alatti, 35576/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telekingatlan értékesítésére
3.5. Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
3.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 20/A sz. alatti társasház támogatására
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a közösségi kertek megvalósításával és működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
4.2. Javaslat fedezet biztosítására virágtartó oszlopok elhelyezése céljából
4.3. Javaslat az építésüggyel összefüggő egyes helyi eljárások részletes szabályairól szóló 5/2013.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására
4.4. Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló 51/2011.(IX.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására
4.5. Javaslat szobrok és emléktáblák elhelyezésére, illetve síremlék felújításának támogatására
4.6. Javaslat a Budapest VIII., József u. 27. és Vajdahunyad u. 9. szám alatti telekingatlanok hasznosítására, valamint a kerületben kerékpártárolók létrehozására
4.7. Javaslat segélyhívó rendszer kialakítására a díjfizető parkoló automatákban
4.8. Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésének módosítására, a parkolást megakadályozó pollerek javítására, pótlására, költségvetési pótigény benyújtásával
5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat polgármesteri és alpolgármesteri keret terhére történő támogatások elbírálására
5.2. Javaslat az Ovi-Foci programhoz való csatlakozásra
5.3. Javaslat fogászati alapellátásra vonatkozó szerződés felülvizsgálatára
5.4. Javaslat a Családok Átmeneti Otthonával kötött ellátási szerződés módosítására, valamint a 2012. évi szakmai beszámoló elfogadására
5.5. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ VIII. Tankerületének elhelyezésére és a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ alapító okiratának módosítására
5.6. Javaslat a LÉLEK-Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
6. Egyéb előterjesztések
6.1. Javaslat a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel támogatási szerződés megkötésére
6.2. Javaslat közbeszerzési eljárásokban eljáró Bíráló Bizottság tagjára
6.3. Budapest VIII., Szerdahelyi u. 4-6-8. szám alatti ingatlannal kapcsolatos kötbér rendezésére tett egyezségi javaslat
7. Tájékoztatók
7.1. Tájékoztató az átlátható szervezetekre vonatkozó rendelkezések alapján végzett intézkedésekről
7.2. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
7.3. Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
7.4. Tájékoztató a közterület foglalások ellenőrzéséről
7.5. Tájékoztatás a szerződést biztosító mellékkötelezettségek érvényesítése ügyében
8. Sürgősségi
8.1. Ideiglenes parkolóhely kialakítása
8.2. Javaslat a 2013. évi nyári gyermekétkeztetés biztostására
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Ügyfélfogadásra és ügyintézésre vonatkozó szabályok:

2020. március 16-tól visszavonásig

személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség, az ügyintézés (természetes személyekkel és jogi személyekkel is) e-mailen vagy elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) történik.

A feltétlenül szükséges személyes iratátvételre a Polgármesteri Hivatal földszintjén kerül kialakításra az „egyablakos” iratfogadás, melynek az ügyfélfogadási ideje:

Hétfő 9:00-11:00 | 14:00-16:00
Kedd nincs
Szerda 9:00-11:00 | 14:00-16:00
Csütörtök nincs
Péntek 9:00 – 11:00

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben