Önkormányzat Ügyintézés Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Városfejlesztés Orczy negyed program Zöld 8 Józsefváros összefog Múlt-Jelen
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2013. július 17.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat egyes személyügyi döntések meghozatalára a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője vonatkozásában
1.2. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vezetői pályázatának elbírálására
1.3. Javaslat a „Corvin Sétány Programmal” kapcsolatosan folyamatban lévő büntetőeljárásban sértetti indítvány előterjesztésére
2. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat a Corvin Sétány Program által érintett egyes közterületek építésének folytatására
2.2. Javaslat a Corvin Sétány Hasznosító és Üzemeltető Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
2.3. Javaslat a Ludovika Campus beruházással kapcsolatos döntések meghozatalára
2.3. Teleki téri piac építésével kapcsolatos negyedéves beszámoló
2.4. Javaslat az Auróra utcai rendelő intézet felújításához kapcsolódó döntések meghozatalára
2.5. Javaslat a TÉR-KÖZ „A” jelű pályázaton való részvételre
2.6. Javaslat a TÉR-KÖZ „B” jelű pályázaton való részvételre
2.7. Javaslat az MNP III projekt keretében emlékhelyre vonatkozó pályázat kiírására
2.8. Döntések a Magdolna Negyed Program III lebonyolításával kapcsolatban
2.9. Javaslat fedezet biztosítására az Európa Belváros Program I. lezárásához szükséges feladatok ellátására
3. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2013. évi költségvetésének módosítására
3.2. Javaslat a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.22.) rendelet módosítására
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Javaslat a helyiség bérleti díjak megállapításáról szóló 248/2013. (VI. 19.) számú képviselő-testületi határozat módosítására, a garázs céljára hasznosított helyiségek bérleti díj megállapítására vonatkozóan
4.2. Javaslat a 16/2010. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint ehhez kapcsolódóan a devizahitelesek és a jogcím nélküli lakáshasználók megsegítésére
4.3. Javaslat a Kisstáció u. 3. sz. alatti épületben található lakás feltétel bekövetkeztéig történő használatba adására, valamint az MB Music & Film Produceri Irodával kötött megállapodás meghosszabbítására
4.4. A Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám alatti, 35576/1 hrsz-ú telekingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapítása, javaslat új pályázat kiírására
4.5. Javaslat Autómentes Nap megrendezésére
4.6. Javaslat a JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására
4.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Józsefvárosi Önkormányzati tulajdonában álló lakások bérlői által meg nem fizetett távfűtés szolgáltatási díjakért való helytállási kötelezettségből adódó hátralékok egy részének rendezésére – pereket megelőző egyezségkötésre - a DHK hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel
4.8. Javaslat a kerületi díjfizető zóna kibővítésére
4.9. Javaslat Nyári táborral kapcsolatos döntések meghozatalára
4.10. Beszámoló a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve által a Teleki László téri ideiglenes piac működésével kapcsolatban előírt kötelezések teljesítéséről
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat pályázat kiírására lakóépületek energiatakarékos felújítása és korszerűsítése tárgyában
5.2. Javaslat a több évre szóló „zöld stratégia” (a kerület zöldfelületeinek átfogó kezelése, fejlesztése, fenntartása) programjának kidolgozásához és a növényállományról készülő nyilvántartás elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására
5.3. Javaslat Józsefvárosi tereken hangos térfigyelő kamerák kihelyezésére
5.4. Javaslat a vasúti területeken a JÓKÉSZ hatályba léptetésére
5.5. Javaslat a Muzsikus Cigányok Parkjának megvalósításához szükséges fedezet biztosítására
5.6. Javaslat a Palotanegyed területén forgalomtechnikai módosításokra
5.7. Javaslat fapótlás és környezetvédelem céltartalék zöldfelületek növelése célú felhasználására
5.8. Javaslat közvilágítás fejlesztések fedezetének biztosítására
5.9. Javaslat a települési értéktárral kapcsolatos döntések meghozatalára
5.10. Javaslat a Losonci téri játszótér játszóeszközeinek javítására, egyéb költségvetési pótigény benyújtására
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
6.2. Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
6.3. Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálattal kapcsolatos fenntartói döntések meghozatalára
6.4. Javaslat óvodavezetői pályázatok elbírálására
6.5. Javaslat a józsefvárosi önkormányzati fenntartású óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
6.6. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
6.7. Javaslat az indítható óvodai csoportok számának meghatározására és maximális létszám túllépésének engedélyezésére
6.8. Javaslat intézményi álláshelyek módosítására
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2012. november 1. – 2013. április 30. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
7.2. Javaslat a 2013. évi közbeszerzési terv aktualizálására
7.3. Javaslat posztumusz Díszpolgári Cím adományozására
7.4. Javaslat az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú pályázaton való részvételre
8. Tájékoztatók
8.1. Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
8.2. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
8.3. Tájékoztatás a Magyar Állam által történő adósságátvállalással kapcsolatos intézkedésekről
8.4. Tájékoztató a lakosságvédelmi feladatok ellátására létrehozott tanácsadó testület létrehozásáról
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Ügyfélfogadásra és ügyintézésre vonatkozó szabályok:

2020. március 16-tól visszavonásig

személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség, az ügyintézés (természetes személyekkel és jogi személyekkel is) e-mailen vagy elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) történik.

A feltétlenül szükséges személyes iratátvételre a Polgármesteri Hivatal földszintjén kerül kialakításra az „egyablakos” iratfogadás, melynek az ügyfélfogadási ideje:

Hétfő 9:00-11:00 | 14:00-16:00
Kedd nincs
Szerda 9:00-11:00 | 14:00-16:00
Csütörtök nincs
Péntek 9:00 – 11:00

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben