Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Üdültetés English
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2013. július 17.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat egyes személyügyi döntések meghozatalára a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője vonatkozásában
1.2. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vezetői pályázatának elbírálására
1.3. Javaslat a „Corvin Sétány Programmal” kapcsolatosan folyamatban lévő büntetőeljárásban sértetti indítvány előterjesztésére
2. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat a Corvin Sétány Program által érintett egyes közterületek építésének folytatására
2.2. Javaslat a Corvin Sétány Hasznosító és Üzemeltető Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
2.3. Javaslat a Ludovika Campus beruházással kapcsolatos döntések meghozatalára
2.3. Teleki téri piac építésével kapcsolatos negyedéves beszámoló
2.4. Javaslat az Auróra utcai rendelő intézet felújításához kapcsolódó döntések meghozatalára
2.5. Javaslat a TÉR-KÖZ „A” jelű pályázaton való részvételre
2.6. Javaslat a TÉR-KÖZ „B” jelű pályázaton való részvételre
2.7. Javaslat az MNP III projekt keretében emlékhelyre vonatkozó pályázat kiírására
2.8. Döntések a Magdolna Negyed Program III lebonyolításával kapcsolatban
2.9. Javaslat fedezet biztosítására az Európa Belváros Program I. lezárásához szükséges feladatok ellátására
3. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2013. évi költségvetésének módosítására
3.2. Javaslat a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.22.) rendelet módosítására
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Javaslat a helyiség bérleti díjak megállapításáról szóló 248/2013. (VI. 19.) számú képviselő-testületi határozat módosítására, a garázs céljára hasznosított helyiségek bérleti díj megállapítására vonatkozóan
4.2. Javaslat a 16/2010. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint ehhez kapcsolódóan a devizahitelesek és a jogcím nélküli lakáshasználók megsegítésére
4.3. Javaslat a Kisstáció u. 3. sz. alatti épületben található lakás feltétel bekövetkeztéig történő használatba adására, valamint az MB Music & Film Produceri Irodával kötött megállapodás meghosszabbítására
4.4. A Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám alatti, 35576/1 hrsz-ú telekingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapítása, javaslat új pályázat kiírására
4.5. Javaslat Autómentes Nap megrendezésére
4.6. Javaslat a JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására
4.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Józsefvárosi Önkormányzati tulajdonában álló lakások bérlői által meg nem fizetett távfűtés szolgáltatási díjakért való helytállási kötelezettségből adódó hátralékok egy részének rendezésére – pereket megelőző egyezségkötésre - a DHK hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel
4.8. Javaslat a kerületi díjfizető zóna kibővítésére
4.9. Javaslat Nyári táborral kapcsolatos döntések meghozatalára
4.10. Beszámoló a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve által a Teleki László téri ideiglenes piac működésével kapcsolatban előírt kötelezések teljesítéséről
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat pályázat kiírására lakóépületek energiatakarékos felújítása és korszerűsítése tárgyában
5.2. Javaslat a több évre szóló „zöld stratégia” (a kerület zöldfelületeinek átfogó kezelése, fejlesztése, fenntartása) programjának kidolgozásához és a növényállományról készülő nyilvántartás elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására
5.3. Javaslat Józsefvárosi tereken hangos térfigyelő kamerák kihelyezésére
5.4. Javaslat a vasúti területeken a JÓKÉSZ hatályba léptetésére
5.5. Javaslat a Muzsikus Cigányok Parkjának megvalósításához szükséges fedezet biztosítására
5.6. Javaslat a Palotanegyed területén forgalomtechnikai módosításokra
5.7. Javaslat fapótlás és környezetvédelem céltartalék zöldfelületek növelése célú felhasználására
5.8. Javaslat közvilágítás fejlesztések fedezetének biztosítására
5.9. Javaslat a települési értéktárral kapcsolatos döntések meghozatalára
5.10. Javaslat a Losonci téri játszótér játszóeszközeinek javítására, egyéb költségvetési pótigény benyújtására
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
6.2. Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
6.3. Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálattal kapcsolatos fenntartói döntések meghozatalára
6.4. Javaslat óvodavezetői pályázatok elbírálására
6.5. Javaslat a józsefvárosi önkormányzati fenntartású óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
6.6. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
6.7. Javaslat az indítható óvodai csoportok számának meghatározására és maximális létszám túllépésének engedélyezésére
6.8. Javaslat intézményi álláshelyek módosítására
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2012. november 1. – 2013. április 30. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
7.2. Javaslat a 2013. évi közbeszerzési terv aktualizálására
7.3. Javaslat posztumusz Díszpolgári Cím adományozására
7.4. Javaslat az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú pályázaton való részvételre
8. Tájékoztatók
8.1. Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
8.2. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
8.3. Tájékoztatás a Magyar Állam által történő adósságátvállalással kapcsolatos intézkedésekről
8.4. Tájékoztató a lakosságvédelmi feladatok ellátására létrehozott tanácsadó testület létrehozásáról
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és május 23. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

  • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben