Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2013. augusztus 29.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések
1.1. Javaslat a Bp. VIII. Szigony utca 37. sz. alatti ingatlan helyzetének rendezésére
1.2. Javaslat a Práter u. 30-32. sz. alatti társasházzal kötött megállapodás határidejének módosítására
2. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
2.1. Javaslat a „Rögtön Jövök!” minta-projektben való csatlakozásra és az együttműködési megállapodás elfogadására
2.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület Krúdy Gy. u. 4. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályázaton történő bérbeadására
2.3. Javaslat a Budapest VIII., Ötpacsirta és Reviczky utcák járda felújításához fedezet biztosítására
2.4. Javaslat a 32/2013. (VII. 15.) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről, valamint a 33/2013. (VII. 15.) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására
2.5. Javaslat a Corvin Sétány Hasznosító és Üzemeltető Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
3. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a Muzsikus Cigányok Parkjának megvalósításához szükséges fedezet biztosításának módosítására
3.2. Javaslat a Ganz-Mávag területen változtatási tilalom elrendelésére
3.3. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. illegális hulladékkezelésre vonatkozó szolgáltatási keretszerződésének megkötésére
4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a leendő első osztályosok támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára
5. Egyéb előterjesztések
5.1. Javaslat a Kínai Népköztársaság Shanghai Putuo kerületével megállapodás megkötésére
5.2. Javaslat az „Európa a polgárokért” program 2007-2013 alprogramjaként meghirdetett „Testvérvárosok polgárainak találkozói” című pályázaton való részvételre
5.3. A 2019. évi XXX. Nyári Universiade megrendezésének támogatása
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok