Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülésKépviselő-testületi ülés- 2008. július 9.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Elsődlegesen tárgyalandó napirendek
1.1. Az IMPRESS-RÉGIÓ Kft. elleni per
1.2. Az IMPRESS-RÉGIÓ Kft. keresete Józsefváros Önkormányzata ellen a Józsefváros c. lap kiadására vonatkozó szerződés fennállásának megállapítására
2. Költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.2. A Számvevőszék Önkormányzatunkat 2007. évben megillető normatív hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó elszámolásának ellenőrzéséről szóló jelentés
3. Corvin Projekttel kapcsolatos előterjesztések
3.2. Corvin Sétány Program 2008. III. negyedéves terv
3.3. Corvin Sétány Program / Telekértékesítések, a 260/2008. (V.15.) számú képviselő-testületi határozat módosítása
3.4. Corvin Sétány Program / Megállapodás Befektetési Területből kivonásra kerülő ingatlanok és helyettük más ingatlan Befektetési Területbe vonása tárgyában
3.5. Corvin Sétány Program / Együttműködési megállapodás a Corvin Sétány megvalósítására, üzemeltetésére és hasznosítására
3.6. Corvin Sétány Program / Pályázat a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatásra
3.7. Magdolna Negyed Program II. támogatási szerződés megkötése
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.8. Budapest, VIII. Mátyás tér 13. szám alatti Társasház méltányossági kérelme
4.9. Tulajdonosi döntések meghozatala a Térregény Kft. átalakulása érdekében; döntés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozására
5. Vagyonkezeléssel, Városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Fővárosi Gázművek Zrt-vel létrejött megállapodás kiegészítésére
5.2. A Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. bonyolításában, 2008. évben végzendő Katica Bölcsőde előtetője
5.3. A Civilek a Palotanegyedért Egyesület és a Józsefvárosi Közterület-felügyelet között kötendő együttműködési megállapodás
6. Oktatással-közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének felmentése és a vezetői pályázat kiírása
6.2. A Pitypang Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének felmentése és a vezetői pályázat kiírása
6.3. A Jókai Mór Általános Iskola (1081 Budapest, Köztársaság tér 4.) és a Napközi Otthonos Óvoda (1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.) megszüntető okiratának jóváhagyása
6.4. Józsefváros Fejlődéséért Egyesület 2008. évi rendkívüli támogatása
6.5. Iskolabusz indítása kísérleti jelleggel a Százados út térségéből
6.6. A Józsefvárosi Zászlógyűjtemény, a Józsefvárosi Ősmaradvány és Ásványtár és az Ifjúsági Információs Iroda elhelyezése
6.7. Az egyházak, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek valamint alapítványok 2008. évi pályázati támogatása
6.8. Javaslat a közalkalmazottak határozott idejű kereset-kiegészítésére vonatkozóan
6.9. Budapest Főváros Közoktatásfejlesztési és Önkormányzati Tervének véleményezése
7. Népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat fellebbezések elbírálására
7.2. A megváltozott ellátási területű Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Kórházi Felügyelő Tanácsa taglétszámának megváltozása, a tanács újraalakítása
8. Egyéb előterjesztések
8.1. A Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-30-394/2008. sz. törvényességi észrevétele a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 28/2003. (III.18.) sz. önk. rendeletre
8.2. A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-31-11640/2008. sz. törvényességi észrevétele, és javaslat a közterület használatról szóló rendelet módosítására
8.3. A Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-31-12367/2008. sz. törvényességi észrevétele az önkormányzati tervtanács létrehozásáról és működésének rendjéről szóló 39/2003. (VII.11.) sz. önk. rendeletre
8.4. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. önk. rendelet módosítása
8.5. Beszámoló a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2009. január 1-jét követő változásáról (fővárosi ingatlan-értékövezeti rendszer)
8.6. Beszámoló a 2007. évi költségvetési beszámolóban feltüntetett adójellegű kintlévőségekről és intézkedési tervről
8.7. Javaslat a „Pro-Urbe Budapest” és a „Budapestért” díjak kitüntetettjeire
9. Tájékoztatók
9.1. Tájékoztató a Gór Nagy Mária Színitanoda Egyesület bérleti szerződésének megkötéséről
9.2. Tájékoztatás a Munkaügyi Bíróság előtt folyamatban lévő, a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat ellen indított perről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. szeptember 18-tól

A Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés elsősorban e-mailen vagy elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) történik. Az e-ügyintézésről a jozsefvaros.hu oldalon tájékozódhat.

A Polgármesteri Hivatalban lehetőség van a személyes ügyfélfogadásra az általános ügyfélfogadási rend alapján az alábbiak szerint:

  • Hétfőn: 13:30-18:00
  • Szerdán: 08:15-16.30
  • Pénteken: 08:15-11:30

Az Őrszolgálat a Polgármesteri Hivatal épületébe csak azon ügyfelek belépését engedélyezi, akikről az érintett szervezeti egységtől legkésőbb a tárgynapot megelőző munkanapon írásban tájékoztatást kapott.

Az ügyfelek a hivatalba történő belépés esetén testhőmérséklet ellenőrzésen esnek át. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik.
37,5 Celsius fok feletti testhőmérsékletet esetén az ügyfél nem léphet be a hivatal helyiségeibe.

A hivatal bejáratánál található kézfertőtlenítő, használata az ügyfelek részére kötelező. Az ügyfél a Polgármesteri Hivatalba történő belépésekor köteles orrot és szájat együttesen takaró maszkot viselni. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt az őrszolgálat térítésmentesen biztosítja.


A fentiek betartását az Őrszolgálat folyamatosan ellenőrzi, elmaradásukkor a belépést megtagadja!


A Közterület- felügyeleti Ügyosztály ügyfélfogadási rendje:

  • Hétköznapokon:08.00-16.00

Személyes ügyfélfogadásra elsősorban előzetes bejelentkezés alapján kerülhet sor.

Bejelentkezés az adott ügyhöz tartozó szervezeti egység elérhetőségein lehetséges, ezek ezen a linken is megtalálhatóak.

Amennyiben az ügyfél nem kapott időpontot személyes ügyfélfogadásra, de ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység segítsége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a hivatalban közvetlenül a Baross utcai bejáratnál elhelyezett „egyablakos" Támpont Információs Szolgálat biztosítja a szükséges információkat. Az ügyfelek a beadványaikat személyesen a továbbiakban a Támponton található és erre kijelölt helyen helyezhetik el.


Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8:15-11:00 óráig a Hivatal főépületének fszt. 5. sz. irodájában személyesen az alábbi ügyben érkező ügyfeleket:

  • az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.


A Családtámogatási Irodán (1082 Budapest Baross u. 66-68.)

Telefon: 459-2277

Az ügyfélfogadáshoz nincs szükség előzetes időpontfoglalásra.

A Családtámogatási Iroda ügyfélfogadása munkanapokon:

  • Hétfőn: 9:00 – 11:00 és 14:00 – 16:00
  • Szerdán: 9:00 – 11:00 és 14:00 – 16:00
  • Pénteken: 9:00 – 11:00

Az ügyfélváróban egyszerre maximum 15 fő tartózkodhat. Az ügyfelek fogadásának sorrendjéről az Irodavezető sorszámos rendszerrel köteles gondoskodni.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

További információ:

jozsefvaros.hu
facebook.com/jozsefvaros.hu - 06-1-459-2100
06-80-277-256 (ingyenesen hívható zöld szám)

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben