Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Üdültetés English
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülésKépviselő-testületi ülés- 2008. július 9.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Elsődlegesen tárgyalandó napirendek
1.1. Az IMPRESS-RÉGIÓ Kft. elleni per
1.2. Az IMPRESS-RÉGIÓ Kft. keresete Józsefváros Önkormányzata ellen a Józsefváros c. lap kiadására vonatkozó szerződés fennállásának megállapítására
2. Költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.2. A Számvevőszék Önkormányzatunkat 2007. évben megillető normatív hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó elszámolásának ellenőrzéséről szóló jelentés
3. Corvin Projekttel kapcsolatos előterjesztések
3.2. Corvin Sétány Program 2008. III. negyedéves terv
3.3. Corvin Sétány Program / Telekértékesítések, a 260/2008. (V.15.) számú képviselő-testületi határozat módosítása
3.4. Corvin Sétány Program / Megállapodás Befektetési Területből kivonásra kerülő ingatlanok és helyettük más ingatlan Befektetési Területbe vonása tárgyában
3.5. Corvin Sétány Program / Együttműködési megállapodás a Corvin Sétány megvalósítására, üzemeltetésére és hasznosítására
3.6. Corvin Sétány Program / Pályázat a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatásra
3.7. Magdolna Negyed Program II. támogatási szerződés megkötése
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.8. Budapest, VIII. Mátyás tér 13. szám alatti Társasház méltányossági kérelme
4.9. Tulajdonosi döntések meghozatala a Térregény Kft. átalakulása érdekében; döntés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozására
5. Vagyonkezeléssel, Városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Fővárosi Gázművek Zrt-vel létrejött megállapodás kiegészítésére
5.2. A Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. bonyolításában, 2008. évben végzendő Katica Bölcsőde előtetője
5.3. A Civilek a Palotanegyedért Egyesület és a Józsefvárosi Közterület-felügyelet között kötendő együttműködési megállapodás
6. Oktatással-közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének felmentése és a vezetői pályázat kiírása
6.2. A Pitypang Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének felmentése és a vezetői pályázat kiírása
6.3. A Jókai Mór Általános Iskola (1081 Budapest, Köztársaság tér 4.) és a Napközi Otthonos Óvoda (1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.) megszüntető okiratának jóváhagyása
6.4. Józsefváros Fejlődéséért Egyesület 2008. évi rendkívüli támogatása
6.5. Iskolabusz indítása kísérleti jelleggel a Százados út térségéből
6.6. A Józsefvárosi Zászlógyűjtemény, a Józsefvárosi Ősmaradvány és Ásványtár és az Ifjúsági Információs Iroda elhelyezése
6.7. Az egyházak, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek valamint alapítványok 2008. évi pályázati támogatása
6.8. Javaslat a közalkalmazottak határozott idejű kereset-kiegészítésére vonatkozóan
6.9. Budapest Főváros Közoktatásfejlesztési és Önkormányzati Tervének véleményezése
7. Népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat fellebbezések elbírálására
7.2. A megváltozott ellátási területű Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Kórházi Felügyelő Tanácsa taglétszámának megváltozása, a tanács újraalakítása
8. Egyéb előterjesztések
8.1. A Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-30-394/2008. sz. törvényességi észrevétele a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 28/2003. (III.18.) sz. önk. rendeletre
8.2. A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-31-11640/2008. sz. törvényességi észrevétele, és javaslat a közterület használatról szóló rendelet módosítására
8.3. A Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-31-12367/2008. sz. törvényességi észrevétele az önkormányzati tervtanács létrehozásáról és működésének rendjéről szóló 39/2003. (VII.11.) sz. önk. rendeletre
8.4. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. önk. rendelet módosítása
8.5. Beszámoló a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2009. január 1-jét követő változásáról (fővárosi ingatlan-értékövezeti rendszer)
8.6. Beszámoló a 2007. évi költségvetési beszámolóban feltüntetett adójellegű kintlévőségekről és intézkedési tervről
8.7. Javaslat a „Pro-Urbe Budapest” és a „Budapestért” díjak kitüntetettjeire
9. Tájékoztatók
9.1. Tájékoztató a Gór Nagy Mária Színitanoda Egyesület bérleti szerződésének megkötéséről
9.2. Tájékoztatás a Munkaügyi Bíróság előtt folyamatban lévő, a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat ellen indított perről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és május 23. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

  • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben