Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2008. július 9.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Elsődlegesen tárgyalandó napirendek
1.1. Az IMPRESS-RÉGIÓ Kft. elleni per
1.2. Az IMPRESS-RÉGIÓ Kft. keresete Józsefváros Önkormányzata ellen a Józsefváros c. lap kiadására vonatkozó szerződés fennállásának megállapítására
2. Költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.2. A Számvevőszék Önkormányzatunkat 2007. évben megillető normatív hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó elszámolásának ellenőrzéséről szóló jelentés
3. Corvin Projekttel kapcsolatos előterjesztések
3.2. Corvin Sétány Program 2008. III. negyedéves terv
3.3. Corvin Sétány Program / Telekértékesítések, a 260/2008. (V.15.) számú képviselő-testületi határozat módosítása
3.4. Corvin Sétány Program / Megállapodás Befektetési Területből kivonásra kerülő ingatlanok és helyettük más ingatlan Befektetési Területbe vonása tárgyában
3.5. Corvin Sétány Program / Együttműködési megállapodás a Corvin Sétány megvalósítására, üzemeltetésére és hasznosítására
3.6. Corvin Sétány Program / Pályázat a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatásra
3.7. Magdolna Negyed Program II. támogatási szerződés megkötése
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.8. Budapest, VIII. Mátyás tér 13. szám alatti Társasház méltányossági kérelme
4.9. Tulajdonosi döntések meghozatala a Térregény Kft. átalakulása érdekében; döntés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozására
5. Vagyonkezeléssel, Városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Fővárosi Gázművek Zrt-vel létrejött megállapodás kiegészítésére
5.2. A Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. bonyolításában, 2008. évben végzendő Katica Bölcsőde előtetője
5.3. A Civilek a Palotanegyedért Egyesület és a Józsefvárosi Közterület-felügyelet között kötendő együttműködési megállapodás
6. Oktatással-közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének felmentése és a vezetői pályázat kiírása
6.2. A Pitypang Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének felmentése és a vezetői pályázat kiírása
6.3. A Jókai Mór Általános Iskola (1081 Budapest, Köztársaság tér 4.) és a Napközi Otthonos Óvoda (1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.) megszüntető okiratának jóváhagyása
6.4. Józsefváros Fejlődéséért Egyesület 2008. évi rendkívüli támogatása
6.5. Iskolabusz indítása kísérleti jelleggel a Százados út térségéből
6.6. A Józsefvárosi Zászlógyűjtemény, a Józsefvárosi Ősmaradvány és Ásványtár és az Ifjúsági Információs Iroda elhelyezése
6.7. Az egyházak, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek valamint alapítványok 2008. évi pályázati támogatása
6.8. Javaslat a közalkalmazottak határozott idejű kereset-kiegészítésére vonatkozóan
6.9. Budapest Főváros Közoktatásfejlesztési és Önkormányzati Tervének véleményezése
7. Népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat fellebbezések elbírálására
7.2. A megváltozott ellátási területű Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Kórházi Felügyelő Tanácsa taglétszámának megváltozása, a tanács újraalakítása
8. Egyéb előterjesztések
8.1. A Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-30-394/2008. sz. törvényességi észrevétele a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 28/2003. (III.18.) sz. önk. rendeletre
8.2. A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-31-11640/2008. sz. törvényességi észrevétele, és javaslat a közterület használatról szóló rendelet módosítására
8.3. A Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-31-12367/2008. sz. törvényességi észrevétele az önkormányzati tervtanács létrehozásáról és működésének rendjéről szóló 39/2003. (VII.11.) sz. önk. rendeletre
8.4. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. önk. rendelet módosítása
8.5. Beszámoló a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2009. január 1-jét követő változásáról (fővárosi ingatlan-értékövezeti rendszer)
8.6. Beszámoló a 2007. évi költségvetési beszámolóban feltüntetett adójellegű kintlévőségekről és intézkedési tervről
8.7. Javaslat a „Pro-Urbe Budapest” és a „Budapestért” díjak kitüntetettjeire
9. Tájékoztatók
9.1. Tájékoztató a Gór Nagy Mária Színitanoda Egyesület bérleti szerződésének megkötéséről
9.2. Tájékoztatás a Munkaügyi Bíróság előtt folyamatban lévő, a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat ellen indított perről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok