Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2008. július 9.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Elsődlegesen tárgyalandó napirendek
1.1. Az IMPRESS-RÉGIÓ Kft. elleni per
1.2. Az IMPRESS-RÉGIÓ Kft. keresete Józsefváros Önkormányzata ellen a Józsefváros c. lap kiadására vonatkozó szerződés fennállásának megállapítására
2. Költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.2. A Számvevőszék Önkormányzatunkat 2007. évben megillető normatív hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó elszámolásának ellenőrzéséről szóló jelentés
3. Corvin Projekttel kapcsolatos előterjesztések
3.2. Corvin Sétány Program 2008. III. negyedéves terv
3.3. Corvin Sétány Program / Telekértékesítések, a 260/2008. (V.15.) számú képviselő-testületi határozat módosítása
3.4. Corvin Sétány Program / Megállapodás Befektetési Területből kivonásra kerülő ingatlanok és helyettük más ingatlan Befektetési Területbe vonása tárgyában
3.5. Corvin Sétány Program / Együttműködési megállapodás a Corvin Sétány megvalósítására, üzemeltetésére és hasznosítására
3.6. Corvin Sétány Program / Pályázat a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatásra
3.7. Magdolna Negyed Program II. támogatási szerződés megkötése
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.8. Budapest, VIII. Mátyás tér 13. szám alatti Társasház méltányossági kérelme
4.9. Tulajdonosi döntések meghozatala a Térregény Kft. átalakulása érdekében; döntés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozására
5. Vagyonkezeléssel, Városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Fővárosi Gázművek Zrt-vel létrejött megállapodás kiegészítésére
5.2. A Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. bonyolításában, 2008. évben végzendő Katica Bölcsőde előtetője
5.3. A Civilek a Palotanegyedért Egyesület és a Józsefvárosi Közterület-felügyelet között kötendő együttműködési megállapodás
6. Oktatással-közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének felmentése és a vezetői pályázat kiírása
6.2. A Pitypang Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének felmentése és a vezetői pályázat kiírása
6.3. A Jókai Mór Általános Iskola (1081 Budapest, Köztársaság tér 4.) és a Napközi Otthonos Óvoda (1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.) megszüntető okiratának jóváhagyása
6.4. Józsefváros Fejlődéséért Egyesület 2008. évi rendkívüli támogatása
6.5. Iskolabusz indítása kísérleti jelleggel a Százados út térségéből
6.6. A Józsefvárosi Zászlógyűjtemény, a Józsefvárosi Ősmaradvány és Ásványtár és az Ifjúsági Információs Iroda elhelyezése
6.7. Az egyházak, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek valamint alapítványok 2008. évi pályázati támogatása
6.8. Javaslat a közalkalmazottak határozott idejű kereset-kiegészítésére vonatkozóan
6.9. Budapest Főváros Közoktatásfejlesztési és Önkormányzati Tervének véleményezése
7. Népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat fellebbezések elbírálására
7.2. A megváltozott ellátási területű Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Kórházi Felügyelő Tanácsa taglétszámának megváltozása, a tanács újraalakítása
8. Egyéb előterjesztések
8.1. A Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-30-394/2008. sz. törvényességi észrevétele a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 28/2003. (III.18.) sz. önk. rendeletre
8.2. A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-31-11640/2008. sz. törvényességi észrevétele, és javaslat a közterület használatról szóló rendelet módosítására
8.3. A Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-31-12367/2008. sz. törvényességi észrevétele az önkormányzati tervtanács létrehozásáról és működésének rendjéről szóló 39/2003. (VII.11.) sz. önk. rendeletre
8.4. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. önk. rendelet módosítása
8.5. Beszámoló a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2009. január 1-jét követő változásáról (fővárosi ingatlan-értékövezeti rendszer)
8.6. Beszámoló a 2007. évi költségvetési beszámolóban feltüntetett adójellegű kintlévőségekről és intézkedési tervről
8.7. Javaslat a „Pro-Urbe Budapest” és a „Budapestért” díjak kitüntetettjeire
9. Tájékoztatók
9.1. Tájékoztató a Gór Nagy Mária Színitanoda Egyesület bérleti szerződésének megkötéséről
9.2. Tájékoztatás a Munkaügyi Bíróság előtt folyamatban lévő, a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat ellen indított perről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66

Online időpontfoglalás anyakönyvi ügyekben: https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, vigyázzon magára és másokra!

A Polgármesteri Hivatalban a munkatársaknak és az ügyfeleknek is kötelező maszkot hordania. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, azt részére a Hivatal az Őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja. A belépéskor javasoljuk a kézfertőtlenítő használatát.


A Hivatalban érvényes járványügyi szabályokat itt találja:
https://jozsefvaros.hu/hir/77187/jarvanyugyi-szabalyok-oktober-25-tol-a-jozsefvarosi-polgarmesteri-hivatalban

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben