Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2013. október 16.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
1.1. Javaslat a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők téli rezsikiadásainak csökkentésére
2. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat a Magdolna Negyed Program III. önkormányzati lakóépületek felújításához, és program keretében kötött feladat-ellátási szerződés módosítására vonatkozó döntések meghozatalára
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. A 2013. július 26. napjára kiírt „DH/2013 típusú” bérlakás pályázat eredményének megállapítása
3.2. Javaslat a „LNR/2013 típusú” bérlakás pályázat kiírására
3.3. Javaslat költségvetési szervekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a Teleki téri Piaccal kapcsolatos döntések meghozatalára
4.2. A partnerségi egyeztetés lezárása Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozása érdekében történő JÓKÉSZ módosítási eljárás során
5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a népkonyhai étkeztetés további biztosítására
5.2. Javaslat a fogyatékosok nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződések módosítására
5.3. Javaslat a Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda vezetői pályázatának elbírálására
5.4. Javaslat közfoglalkoztatással kapcsolatos döntések meghozatalára
5.5. Javaslat a Józsefvárosi Pedagógiai Intézet elhelyezésére
5.6. Javaslat alpolgármesteri keret terhére történő támogatás elbírálására
6. Egyéb előterjesztések
6.1. Javaslat Etikai Szabályzat elfogadására
7. Tájékoztatók
7.1. Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
8. Sürgősségi
8.1. Javaslat a Puskás Stadion beruházás kapcsán ingatlanok tulajdonjogának átruházására
8.2. Javaslat az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú pályázatra benyújtott program megvalósítására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok