Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2013. december 4.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fellebbezés elbírálására
1.2. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára
2. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat a 2014. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásokra
3. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a II. János Pál pápa teret határoló utak felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára
3.2. Javaslat az Iparosított technológiával épült lakóépület energiatakarékos felújításának támogatására kiírt „Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram” nyertes pályázatainak támogatására
3.3. Javaslat döntések meghozatalára a Magdolna Negyed Program III. megvalósításával kapcsolatban
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Javaslat a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodási Kft. feladat ellátására irányuló szerződésének elfogadására
4.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 6. és a Kálvária tér 14. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek nyilvános egyfordulós pályázaton történő bérbeadására
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat közösségi kertek megvalósításával és működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
5.2. Javaslat az FTC sportsátor üzemeltetési feladatainak ellátására
5.3. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 18/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosítására
5.4. Javaslat a volt Józsefvárosi Pályaudvar területére készülő Józsefváros Kerületi Építési Szabályzat módosítás eljárásának lezárására
5.5. Javaslat a Helyi értékvédelemmel kapcsolatos rendelet módosítására
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára
6.2. Javaslat a közösségi ellátásokhoz való hozzáférés biztosítására
6.3. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapdokumentumainak elfogadására
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Javaslat a Belső Ellenőrzési Iroda 2013. évi ellenőrzési tervének módosítására, Stratégiai ellenőrzési tervére és a 2014. évi ellenőrzési tervére
7.2. Javaslat fedezet biztosítására a rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező feladatok ellátására
8. Tájékoztatók
8.1. Tájékoztató cserjeültetések és pótlások elvégzéséről, a csepegtető öntözőrendszer és mészkősziklák telepítéséről
8.2. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
8.3. Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről.
9. Sürgősségi
9.1. Javaslat a Budapest VIII, Tolnai Lajos u.21. szám alatti épületben történt tűzeset utáni intézkedésekre és azok fedezetének biztosítására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok