Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2013. december 18.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Beszámoló a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. „va” beszámolója a végelszámolás második évéről és a folyamatban lévő peres ügyekről, javaslat a végelszámolás további menetére
2. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat a helyi adókkal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
2.3. Javaslat a 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a „TÉR_KÖZ” pályázat keretében az együttműködő partnerekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
3.2. Javaslat döntések meghozatalára a Magdolna Negyed Program III. megvalósításával kapcsolatban
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Javaslat Rév8 Zrt. 2014 évi működésének biztosítására
4.2. Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
4.3. Javaslat a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
4.4. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati rendelet módosítására
4.5. Javaslat a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. feladat ellátására irányuló szerződésének elfogadására
4.6. Javaslat a Nemzeti Kerékpáros Charta aláírására
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának (JÓKÉSZ) módosítására a Nemzeti Lovarda területére vonatkozóan
5.2. Beszámoló a Józsefvárosi Heti Piac 2013. július 6-tól kezdődő működéséről, valamint döntés a 2013. és 2014. évi üzemeltetés költségeinek biztosításáról
5.3. Javaslat a kerületi díjfizető zóna bővítés bevezetés határidejének módosítására
5.4. Javaslat a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára
5.5. Javaslat a Józsefvárosi Reklámrendelet megalkotására
5.6. Javaslat a GEOROSCO Kft-vel megkötött szerződés lezárására
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ engedélyezett álláshelyeinek bővítésére, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának és alapító okiratának módosítására
6.2. Javaslat közfeladat-ellátási szerződés megkötésére a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományával
6.3. Javaslat önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére és új szociális, valamint gyermekvédelmi támogatási rendelet megalkotására
6.4. Javaslat a Ferencvárosi Torna Clubbal kötött együttműködési megállapodás módosítására
6.5. Javaslat fedezet biztosítására a Biztos Kezdet Gyerekház működtetéséhez
6.6. Javaslat a köznevelési intézmények feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Beszámoló a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi működéséről
7.2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a 2013. évi létszám átcsoportosításokról, és javaslat a Hivatal engedélyezett létszámának emelésére
7.3. Javaslat a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat módosítására
7.4. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2013. (V.27.) rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
8. Sürgősségi
8.1. Javaslat alpolgármesteri keret terhére történő támogatás elbírálására
8.2. Javaslat drogszemét összegyűjtése tárgyában támogatási szerződés megkötésére
8.3. Javaslat az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
8.4. Javaslat a LÉLEK Program lakásainak felújítása érdekében támogatási szerződés megkötésére
8.5. Javaslat a Teleki téri Piaccal kapcsolatos döntések meghozatalára
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok