Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülésKépviselő-testületi ülés- 2014. május 14.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések
1.1. Beszámoló a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről
2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
2.1. Javaslat fellebbezés elbírálására a Corvin Áruházzal kapcsolatos településképi eljárásban
2.2. Javaslat fellebbezés elbírálására a Józsefvárosi pályaudvar kerítésével kapcsolatos településképi eljárásban
2.3. Intézményvezetői pályázatok véleményezése
3. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának felhasználására és a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására
3.2. A Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete
3.3. Javaslat bankszámlaszerződés módosítására
4. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat egyetértő nyilatkozat elfogadására Budapest Területfejlesztési Koncepciójával összefüggésben
4.2. Javaslat szobrok, emléktáblák elhelyezésére
5. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
5.1. Javaslat a Jóhír Józsefvárosi Média és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítására
5.2. Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
5.3. Javaslat a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyen történő jelentkezésre
6. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat Józsefváros közigazgatási területén levő víziközművekkel kapcsolatos megállapodás aláírására
6.2. Javaslat a Népszínház utca közbiztonságának és köztisztaságának javítására
6.3. Javaslat a rendkívüli téli időjárási viszonyok során elvégzett védekezési feladatokról, megtett intézkedésekről, és a rendelkezésre bocsátott források felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
7. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat szolgálati lakás biztosítására
7.2. Javaslat ellátási szerződés megkötésére a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzattal
7.3. Köznevelési intézmények átszervezésének véleményezése
7.4. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek elnevezésére
8. Egyéb előterjesztések
8.1. Javaslat a 2014. évi európai parlamenti választás során közreműködő szavazatszámláló bizottság választott tagjaira
8.2. Javaslat a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 2013. évben nyújtott támogatások felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint támogatási szerződés megkötésére
8.3. Javaslat döntések meghozatalára a TÁMOP-P-3.1.4-08/1-2008-0021 azonosító számú pályázattal kapcsolatban
9. Tájékoztatók
9.1. Tájékoztató az Állami Számvevőszék által a BÁRKA Nonprofit Kft-nél végzett ellenőrzéssel kapcsolatos jelentésről
9.2. Tájékoztató a Homok u. 7. és a Dankó u. 18. szám alatti sportudvarok kialakítási költségeiről
9.3. Tájékoztató a közösségi kertek kiépítéséről
9.4. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
10. Sürgősségi
10.1. Javaslat drogszemét megoldása érdekében további támogatási szerződés megkötésére
10.2. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszámának emelésére
10.3. Javaslat a TÉR_KÖZ "A" pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. szeptember 18-tól

A Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés elsősorban e-mailen vagy elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) történik. Az e-ügyintézésről a jozsefvaros.hu oldalon tájékozódhat.

A Polgármesteri Hivatalban lehetőség van a személyes ügyfélfogadásra az általános ügyfélfogadási rend alapján az alábbiak szerint:

  • Hétfőn: 13:30-18:00
  • Szerdán: 08:15-16.30
  • Pénteken: 08:15-11:30

Az Őrszolgálat a Polgármesteri Hivatal épületébe csak azon ügyfelek belépését engedélyezi, akikről az érintett szervezeti egységtől legkésőbb a tárgynapot megelőző munkanapon írásban tájékoztatást kapott.

Az ügyfelek a hivatalba történő belépés esetén testhőmérséklet ellenőrzésen esnek át. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik.
37,5 Celsius fok feletti testhőmérsékletet esetén az ügyfél nem léphet be a hivatal helyiségeibe.

A hivatal bejáratánál található kézfertőtlenítő, használata az ügyfelek részére kötelező. Az ügyfél a Polgármesteri Hivatalba történő belépésekor köteles orrot és szájat együttesen takaró maszkot viselni. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt az őrszolgálat térítésmentesen biztosítja.


A fentiek betartását az Őrszolgálat folyamatosan ellenőrzi, elmaradásukkor a belépést megtagadja!


A Közterület- felügyeleti Ügyosztály ügyfélfogadási rendje:

  • Hétköznapokon:08.00-16.00

Személyes ügyfélfogadásra elsősorban előzetes bejelentkezés alapján kerülhet sor.

Bejelentkezés az adott ügyhöz tartozó szervezeti egység elérhetőségein lehetséges, ezek ezen a linken is megtalálhatóak.

Amennyiben az ügyfél nem kapott időpontot személyes ügyfélfogadásra, de ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység segítsége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a hivatalban közvetlenül a Baross utcai bejáratnál elhelyezett „egyablakos" Támpont Információs Szolgálat biztosítja a szükséges információkat. Az ügyfelek a beadványaikat személyesen a továbbiakban a Támponton található és erre kijelölt helyen helyezhetik el.


Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8:15-11:00 óráig a Hivatal főépületének fszt. 5. sz. irodájában személyesen az alábbi ügyben érkező ügyfeleket:

  • az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.


A Családtámogatási Irodán (1082 Budapest Baross u. 66-68.)

Telefon: 459-2277

Az ügyfélfogadáshoz nincs szükség előzetes időpontfoglalásra.

A Családtámogatási Iroda ügyfélfogadása munkanapokon:

  • Hétfőn: 9:00 – 11:00 és 14:00 – 16:00
  • Szerdán: 9:00 – 11:00 és 14:00 – 16:00
  • Pénteken: 9:00 – 11:00

Az ügyfélváróban egyszerre maximum 15 fő tartózkodhat. Az ügyfelek fogadásának sorrendjéről az Irodavezető sorszámos rendszerrel köteles gondoskodni.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

További információ:

jozsefvaros.hu
facebook.com/jozsefvaros.hu - 06-1-459-2100
06-80-277-256 (ingyenesen hívható zöld szám)

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben