Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2014. május 14.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések
1.1. Beszámoló a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről
2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
2.1. Javaslat fellebbezés elbírálására a Corvin Áruházzal kapcsolatos településképi eljárásban
2.2. Javaslat fellebbezés elbírálására a Józsefvárosi pályaudvar kerítésével kapcsolatos településképi eljárásban
2.3. Intézményvezetői pályázatok véleményezése
3. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának felhasználására és a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására
3.2. A Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete
3.3. Javaslat bankszámlaszerződés módosítására
4. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat egyetértő nyilatkozat elfogadására Budapest Területfejlesztési Koncepciójával összefüggésben
4.2. Javaslat szobrok, emléktáblák elhelyezésére
5. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
5.1. Javaslat a Jóhír Józsefvárosi Média és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítására
5.2. Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
5.3. Javaslat a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyen történő jelentkezésre
6. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat Józsefváros közigazgatási területén levő víziközművekkel kapcsolatos megállapodás aláírására
6.2. Javaslat a Népszínház utca közbiztonságának és köztisztaságának javítására
6.3. Javaslat a rendkívüli téli időjárási viszonyok során elvégzett védekezési feladatokról, megtett intézkedésekről, és a rendelkezésre bocsátott források felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
7. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat szolgálati lakás biztosítására
7.2. Javaslat ellátási szerződés megkötésére a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzattal
7.3. Köznevelési intézmények átszervezésének véleményezése
7.4. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek elnevezésére
8. Egyéb előterjesztések
8.1. Javaslat a 2014. évi európai parlamenti választás során közreműködő szavazatszámláló bizottság választott tagjaira
8.2. Javaslat a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 2013. évben nyújtott támogatások felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint támogatási szerződés megkötésére
8.3. Javaslat döntések meghozatalára a TÁMOP-P-3.1.4-08/1-2008-0021 azonosító számú pályázattal kapcsolatban
9. Tájékoztatók
9.1. Tájékoztató az Állami Számvevőszék által a BÁRKA Nonprofit Kft-nél végzett ellenőrzéssel kapcsolatos jelentésről
9.2. Tájékoztató a Homok u. 7. és a Dankó u. 18. szám alatti sportudvarok kialakítási költségeiről
9.3. Tájékoztató a közösségi kertek kiépítéséről
9.4. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
10. Sürgősségi
10.1. Javaslat drogszemét megoldása érdekében további támogatási szerződés megkötésére
10.2. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszámának emelésére
10.3. Javaslat a TÉR_KÖZ "A" pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
visszafel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok