Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2014. június 11.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fellebbezések elbírálására
1.2. Javaslat óvodavezetői pályázatok elbírálására
2. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat döntések meghozatalára a Magdolna Negyed Program III. megvalósításával kapcsolatban
2.2. Javaslat a TÉRKÖZ „A” pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.3. Javaslat a TÉRKÖZ_B jelű fővárosi pályázaton nyertes „Játszótársak – A II. János Pál pápa téri játszótér közösségi célú fejlesztése” című projekt megvalósításáról szóló Támogatási Szerződések megkötésére
2.4. Javaslat a Corvin Sétány Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
2.5. Javaslat döntések meghozatalára az Auróra utcai Egészségcentrum projekttel kapcsolatban
2.6. Javaslat döntések meghozatalára az Auróra utcai rendelőintézet felújításával (KMOP – 4.3.2/A-13-2013-0001) kapcsolatban
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. Javaslat a Jóhír Józsefvárosi Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervének módosítására
3.2. Javaslat a Budapest VIII., Kálvária u. 9. és Kőris u. 4/b. szám alatti telkek bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapítására
3.3. Javaslat közművelődési, kulturális feladatok hatékonyabb ellátása érdekében szükséges döntések meghozatalára
3.4. Javaslat a Homok u. 7. szám alatti ingatlan hasznosítására
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a Nemzeti Lovarda területére vonatkozó JÓKÉSZ módosítási eljárásban döntések meghozatalára
4.2. Javaslat a volt Ganz-Mávag gyár területen változtatási tilalom elrendelésére
4.3. Javaslat egyetértő nyilatkozat elfogadására Budapest Területfejlesztési Koncepciójával összefüggésben
4.4. Javaslat a Teleki téri piaccal kapcsolatos döntések meghozatalára
4.5. Javaslat pályázat kiírására lakóépületek energiatakarékos felújítása és korszerűsítése tárgyában
4.6. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonával kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosítására
4.7. Javaslat kerületi zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepció elfogadására
4.8. Javaslat közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételére
4.9. Javaslat behajtást szabályozó oszlop további működtetésére
5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a köznevelési intézmények működtetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára
5.2. Javaslat az alapítványok 2014. évi pályázati támogatására
5.3. Javaslat a Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvodával kapcsolatos döntések meghozatalára
5.4. Javaslat az indítható óvodai csoportok számának meghatározására és maximális létszám túllépésének engedélyezésére
5.5. Javaslat költségvetési átcsoportosításra
5.6. Javaslat szolgálati lakás biztosítására
5.7. Javaslat az OVI-foci programhoz való csatlakozásra
6. Egyéb előterjesztések
6.1. Javaslat bizottsági tag cserére
6.2. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2013. (V.27.) rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
6.3. Javaslat a kegyeleti szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
6.4. Javaslat a Polgármesteri Hivatal a „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” elnevezésű kiemelt projektben való részvételére
7. Tájékoztatók
7.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok