Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2014. június 25.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat óvodavezetői pályázatok elbírálására
2. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat költségvetés átcsoportosításra és önkormányzati feladatokhoz fedezet biztosítására
3. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat döntések meghozatalára a Magdolna Negyed Program III. megvalósításával kapcsolatban
3.2. Javaslat döntések meghozatalára az Auróra utcai rendelőintézet felújításával (KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001) kapcsolatban
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Javaslat a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
4.2. Javaslat a Corvin Sétány Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
4.3. Javaslat közművelődési, kulturális feladatok hatékonyabb ellátása érdekében szükséges további döntések meghozatalára
4.4. Javaslat az Önkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra vonatkozó felhasználás szabályairól szóló 34/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
4.5. Javaslat Társasházak támogatására
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat Józsefvárosi térfigyelő kamerarendszer fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára
5.2. Javaslat kerületi zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepció elfogadására
5.3. Döntés a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-hez való csatlakozásra
6. Egyéb előterjesztések
6.1. Javaslat a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló rendelet megalkotására
6.2. Javaslat a kegyeleti szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
7. Sürgősségi
7.1. Javaslat botlatókő elhelyezésére a Lujza u. 6. sz. előtti járdában
7.2. Javaslat a "Nyári diákmunka elősegítése 2014." elnevezésű munkaerőpiaci programban való részvétel támogatására és a foglalkoztatás feltételeinek biztosítására
7.3. Javaslat új rendelet megalkotására a volt Ganz-Mávag gyár területén elrendelt változtatási tilalommal összefüggésben
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok