Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2014. augusztus 27.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat Díszpolgári Cím odaítélésére és a 11/2006. (III.10.) számú önkormányzati rendelet módosítására
1.2. Javaslat döntések meghozatalára a HVT I rehabilitációs terület vagyongazdálkodási feladataival kapcsolatban
1.3. Javaslat a Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III-al kapcsolatos döntésekre
1.4. Javaslat igazgatói pályázat véleményezésére
1.5. Javaslat fellebbezések elbírálására
2. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.13.) rendelet módosítására
2.2. A Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló beszámolója
3. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat döntések meghozatalára az Európa Belvárosa Program II. megvalósításával kapcsolatban
3.2. Nyilvános, egyfordulós pályázat kiírása a Budapest VIII. kerület, Futó utca 5-9. szám alatti, 35576/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telekingatlan értékesítésére
3.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 59. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségcsoport nyilvános pályázaton történő bérbeadására
3.4. Javaslat nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására a Budapest VIII. kerület, Balassa utca 3-5. szám alatti, önkormányzati tulajdonú telekingatlanok értékesítésére
3.5. Javaslat döntések meghozatalára a Baross kocsiszín fejlesztésével kapcsolatban
3.6. Javaslat a Százados úti Művésztelep Magyar Örökség Díjra való felterjesztésére
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Javaslat az Önkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra vonatkozó felhasználás szabályairól szóló 34/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
4.2. Javaslat a Corvin Medical Kft. „v.a.”-val kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
4.3. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. létrehozásával illetve a kulturális, közművelődési feladatot ellátó gazdasági társaságok feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára
4.4. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 32/2013. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
4.5. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) számú önkormányzati rendelet módosítására
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a partnerségi egyeztetés lezárására a JÓKÉSZ jogharmonizációjával összefüggésben
5.2. Javaslat döntések meghozatalára a 146. tömbre vonatkozó JÓKÉSZ módosítással összefüggésben
5.3. Javaslat a piacokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
5.4. Javaslat Autómentes Nap megrendezésére
5.5. Javaslat a fák kezelése előirányzat és a környezetvédelmi és fapótlási céltartalék 2014. évi zöldfelületek pótlása, növelése célú felhasználására
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékkel kapcsolatos döntések meghozatalára
6.2. Javaslat házi gyermekorvosi feladatok ellátásának biztosítására
6.3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
6.4. Javaslat polgármesteri és alpolgármesteri keret terhére történő támogatás elbírálására és együttműködési megállapodás megkötésére
6.5. Javaslat a Turay Ida Színház felajánlásának elfogadására
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2013. november 1. – 2014. április 30. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
7.2. Javaslat a 2014. évi közfoglalkoztatás őszi ütemének megvalósításához fedezet biztosítására
7.3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának emelésére
7.4. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására
7.5. Javaslat a 2014. évi önkormányzati választás során közreműködő szavazatszámláló bizottságok választott tagjaira
8. Tájékoztatók
8.1. Józsefváros közbiztonságát érintő kérdésekről szóló tájékoztató
8.2. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
9. Sürgősségi
9.1. Javaslat döntések meghozatalára az Aurórai utcai rendelőintézet felújításával (KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001) kapcsolatban
9.2. Javaslat bizottsági tag cserére
9.3. Javaslat a CIB Bank Zrt. fellebbezésének elbírálására
9.4. Javaslat botlatókő, emléktábla elhelyezésére
9.5. Javaslat az Ovi-Foci programhoz való csatlakozásra
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. november 30-tól

A Hivatallal a kapcsolatfelvétel  telefonon, postai úton, e-mailben, illetve a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (továbbiakban: Támpont) útján történik.
Az ügyfelek, november 30-tól az önkormányzathoz, illetve a hivatalhoz címzett kérelmeiket, beadványaikat a támponton a - hivatali munkaidőn belül - minden nap benyújthatják.

Kivételt képeznek az anyakönyvi ügyek:
- az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek és a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentéséről szóló iratanyag leadására minden munkanapon 8:15-11:00 óráig,
- egyéb anyakönyvi ügyet érintő kérelmek leadására hétfői és szerdai napokon van lehetőség.

Az önkormányzat irodái, ügyosztályai a személyes ügyfélfogadási szünet alatt is elérhetőek telefonon, elérhetőségeiket itt találja .

A Támpont Információs Szolgálat nyitvatartása:
Hétfő: 9:00-11:00; 13:30-18:00
Szerda: 8:15-16:30
Péntek: 8:15-11:30

Az ügyintézés természetes személyek számára postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapu), jogi személyek számára kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) érhető el.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál további információkat.
 
A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Személyesen kizárólag akkor lehet ügyet intézni, ha az ügyfél az érintett szervezeti egységgel a leírás végén megjelölt telefonszámokon előre egyeztet időpontot, kizárólag személyes megjelenést igénylő ügyekben. 

Az ügyfélfogadás kizárólag, a Baross u. 63-67. szám alatti épület mozgáskorlátozottak számára fenntartott bejáratán keresztül megközelíthető  kijelölt helyiségben kerülhet sor, az óvintézkedések betartásával.
Az ügyfelek a beadványaikat személyesen a bejáratnál található Támponton, az e célra kijelölt helyen adhatják le, melyeket az Ügyviteli Iroda minden nap összegyűjt. Az Ügyviteli Iroda a naponta összegyűjtött beadványokat három napig karanténban tartja, majd ezt követően érkezteti azokat. Az Ügyviteli Iroda részéről átvevő személy nem ér hozzá a beadványokhoz, azok benyújtására az ügyfél részére borítékot vagy dossziét kell biztosítani. 
 
Amennyiben az ügyfél számára ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység segítsége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a Támpont munkatársai  biztosítják a szükséges információkat.
 
A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező. Ezen felül az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles  maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal  az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni. 
 
A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél ezen biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy részére a hivatal területére történő belépést meg kell tagadni. Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.
 
A személyes ügyfélfogadást biztosító szervezeti egységek időpontfoglalására szolgáló telefonszámok:
 
Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda:
06-1 459-2176
(kizárólag házassági szándékbejelentés és apai elismerő nyilatkozat felvétele ügyében)
 
Gazdálkodási Ügyosztály:
06-20 449-3332

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben