Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2014. augusztus 27.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat Díszpolgári Cím odaítélésére és a 11/2006. (III.10.) számú önkormányzati rendelet módosítására  lock
1.2. Javaslat döntések meghozatalára a HVT I rehabilitációs terület vagyongazdálkodási feladataival kapcsolatban lock
1.3. Javaslat a Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III-al kapcsolatos döntésekre  lock
1.4. Javaslat igazgatói pályázat véleményezésére lock
1.5. Javaslat fellebbezések elbírálására  lock
2. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.13.) rendelet módosítására
2.2. A Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló beszámolója
3. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat döntések meghozatalára az Európa Belvárosa Program II. megvalósításával kapcsolatban
3.2. Nyilvános, egyfordulós pályázat kiírása a Budapest VIII. kerület, Futó utca 5-9. szám alatti, 35576/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telekingatlan értékesítésére
3.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 59. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségcsoport nyilvános pályázaton történő bérbeadására
3.4. Javaslat nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására a Budapest VIII. kerület, Balassa utca 3-5. szám alatti, önkormányzati tulajdonú telekingatlanok értékesítésére
3.5. Javaslat döntések meghozatalára a Baross kocsiszín fejlesztésével kapcsolatban
3.6. Javaslat a Százados úti Művésztelep Magyar Örökség Díjra való felterjesztésére
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Javaslat az Önkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra vonatkozó felhasználás szabályairól szóló 34/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
4.2. Javaslat a Corvin Medical Kft. „v.a.”-val kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
4.3. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. létrehozásával illetve a kulturális, közművelődési feladatot ellátó gazdasági társaságok feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára
4.4. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 32/2013. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
4.5. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) számú önkormányzati rendelet módosítására
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a partnerségi egyeztetés lezárására a JÓKÉSZ jogharmonizációjával összefüggésben
5.2. Javaslat döntések meghozatalára a 146. tömbre vonatkozó JÓKÉSZ módosítással összefüggésben
5.3. Javaslat a piacokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
5.4. Javaslat Autómentes Nap megrendezésére
5.5. Javaslat a fák kezelése előirányzat és a környezetvédelmi és fapótlási céltartalék 2014. évi zöldfelületek pótlása, növelése célú felhasználására
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékkel kapcsolatos döntések meghozatalára
6.2. Javaslat házi gyermekorvosi feladatok ellátásának biztosítására
6.3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
6.4. Javaslat polgármesteri és alpolgármesteri keret terhére történő támogatás elbírálására és együttműködési megállapodás megkötésére
6.5. Javaslat a Turay Ida Színház felajánlásának elfogadására
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2013. november 1. – 2014. április 30. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
7.2. Javaslat a 2014. évi közfoglalkoztatás őszi ütemének megvalósításához fedezet biztosítására
7.3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának emelésére
7.4. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására
7.5. Javaslat a 2014. évi önkormányzati választás során közreműködő szavazatszámláló bizottságok választott tagjaira
8. Tájékoztatók
8.1. Józsefváros közbiztonságát érintő kérdésekről szóló tájékoztató
8.2. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
9. Sürgősségi
9.1. Javaslat döntések meghozatalára az Aurórai utcai rendelőintézet felújításával (KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001) kapcsolatban
9.2. Javaslat bizottsági tag cserére
9.3. Javaslat a CIB Bank Zrt. fellebbezésének elbírálására
9.4. Javaslat botlatókő, emléktábla elhelyezésére
9.5. Javaslat az Ovi-Foci programhoz való csatlakozásra
visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66

Online időpontfoglalás anyakönyvi ügyekben: https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, vigyázzon magára és másokra!

A Polgármesteri Hivatalban a munkatársaknak és az ügyfeleknek is kötelező maszkot hordania. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, azt részére a Hivatal az Őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja. A belépéskor javasoljuk a kézfertőtlenítő használatát.


A Hivatalban érvényes járványügyi szabályokat itt találja:
https://jozsefvaros.hu/hir/77187/jarvanyugyi-szabalyok-oktober-25-tol-a-jozsefvarosi-polgarmesteri-hivatalban

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben