Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2014. augusztus 27.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat Díszpolgári Cím odaítélésére és a 11/2006. (III.10.) számú önkormányzati rendelet módosítására
1.2. Javaslat döntések meghozatalára a HVT I rehabilitációs terület vagyongazdálkodási feladataival kapcsolatban
1.3. Javaslat a Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III-al kapcsolatos döntésekre
1.4. Javaslat igazgatói pályázat véleményezésére
1.5. Javaslat fellebbezések elbírálására
2. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.13.) rendelet módosítására
2.2. A Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló beszámolója
3. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat döntések meghozatalára az Európa Belvárosa Program II. megvalósításával kapcsolatban
3.2. Nyilvános, egyfordulós pályázat kiírása a Budapest VIII. kerület, Futó utca 5-9. szám alatti, 35576/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telekingatlan értékesítésére
3.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 59. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségcsoport nyilvános pályázaton történő bérbeadására
3.4. Javaslat nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására a Budapest VIII. kerület, Balassa utca 3-5. szám alatti, önkormányzati tulajdonú telekingatlanok értékesítésére
3.5. Javaslat döntések meghozatalára a Baross kocsiszín fejlesztésével kapcsolatban
3.6. Javaslat a Százados úti Művésztelep Magyar Örökség Díjra való felterjesztésére
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Javaslat az Önkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra vonatkozó felhasználás szabályairól szóló 34/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
4.2. Javaslat a Corvin Medical Kft. „v.a.”-val kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
4.3. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. létrehozásával illetve a kulturális, közművelődési feladatot ellátó gazdasági társaságok feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára
4.4. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 32/2013. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
4.5. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) számú önkormányzati rendelet módosítására
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a partnerségi egyeztetés lezárására a JÓKÉSZ jogharmonizációjával összefüggésben
5.2. Javaslat döntések meghozatalára a 146. tömbre vonatkozó JÓKÉSZ módosítással összefüggésben
5.3. Javaslat a piacokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
5.4. Javaslat Autómentes Nap megrendezésére
5.5. Javaslat a fák kezelése előirányzat és a környezetvédelmi és fapótlási céltartalék 2014. évi zöldfelületek pótlása, növelése célú felhasználására
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékkel kapcsolatos döntések meghozatalára
6.2. Javaslat házi gyermekorvosi feladatok ellátásának biztosítására
6.3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
6.4. Javaslat polgármesteri és alpolgármesteri keret terhére történő támogatás elbírálására és együttműködési megállapodás megkötésére
6.5. Javaslat a Turay Ida Színház felajánlásának elfogadására
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2013. november 1. – 2014. április 30. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
7.2. Javaslat a 2014. évi közfoglalkoztatás őszi ütemének megvalósításához fedezet biztosítására
7.3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának emelésére
7.4. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására
7.5. Javaslat a 2014. évi önkormányzati választás során közreműködő szavazatszámláló bizottságok választott tagjaira
8. Tájékoztatók
8.1. Józsefváros közbiztonságát érintő kérdésekről szóló tájékoztató
8.2. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
9. Sürgősségi
9.1. Javaslat döntések meghozatalára az Aurórai utcai rendelőintézet felújításával (KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001) kapcsolatban
9.2. Javaslat bizottsági tag cserére
9.3. Javaslat a CIB Bank Zrt. fellebbezésének elbírálására
9.4. Javaslat botlatókő, emléktábla elhelyezésére
9.5. Javaslat az Ovi-Foci programhoz való csatlakozásra
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok