Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2014. november 5.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2013. (V.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
2.1. Javaslat fellebbezések elbírálására településképi eljárásokban
2.2. Javaslat fellebbezés elbírálására szociális támogatás ügyben
3. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására
3.2. Javaslat helyi adórendeletek módosítására
4. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés
4.1. Javaslat döntések meghozatalára az „Energiaracionalizálás Józsefvárosban” KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító számú projekttel kapcsolatban
5. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
5.1. A Budapest VIII., Balassa u. 3-5. szám alatti telek értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapítása
5.2. A MÁV telepen elhelyezkedő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozatala
5.3. Javaslat az Önkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra vonatkozó felhasználás szabályairól szóló 34/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
5.4. Javaslat a közterület-felügyelettel kapcsolatos feladatok jövőbeni ellátására
6. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a JÓKÉSZ módosítására a 146. tömbre vonatkozóan
6.2. Javaslat szobrok, emléktáblák elhelyezésére
7. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat alpolgármesteri keret terhére történő támogatások elbírálására
7.2. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ engedélyezett álláshelyeinek emelésére
7.3. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítására
8. Egyéb előterjesztések
8.1. Javaslat a józsefvárosi díjfizető zóna bővítésére
8.2. Javaslat a VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi katasztrófavédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
9. Tájékoztatók
9.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok