Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2014. december 4.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság külsős tagjainak személyére
2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
2.1. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.2. Javaslat fellebbezés elbírálására a Delej u. 22. szám alatti üzlet rendeltetésmódosításával kapcsolatos településképi eljárásban (írásbeli előterjesztés)
2.3. Javaslat köztemetési ügyben fellebbezés elbírálására
3. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
3.2. Javaslat a 2015. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásokra és egyéb költségvetést érintő döntések meghozatalára
3.3. Javaslat az önkormányzat számviteli politikájával kapcsolatos döntésekre
4. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés
4.1. Javaslat az MNP III Társadalmi és Gazdasági alprogramokhoz kapcsolódó döntések meghozatalára
5. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
5.1. Javaslat a Kerepesi úti benzinkút által használt önkormányzati területtel kapcsolatos megállapodás megkötésére
5.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 59. szám alatti, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására kiírt nyilvános pályázat lezárására, az eredmény megállapítására
6. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására
6.2. Javaslat közterület-felügyeleti feladatok átszervezését érintő döntések meghozatalára
6.3. Javaslat „ÉLETMENTŐ PONT” kialakítására
6.4. Javaslat a JÓKÉSZ módosítására
6.5. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására
7. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat ellátási szerződések felülvizsgálatára
7.2. Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
7.3. Javaslat háziorvosi praxis elidegenítésére
8. Egyéb előterjesztések
8.1. Javaslat az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának díjazásáról szóló 35/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosítására a megállapított tiszteletdíj csökkentése, megvonása vonatkozásában
8.2. Javaslat a Belső Ellenőrzési Iroda 2015. évi ellenőrzési tervére
9. Tájékoztatók
9.1. Tájékoztató a főépítész 4 éves munkájáról
9.2. Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
9.3. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok