Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2015. február 19.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fellebbezések elbírálására szociális támogatás ügyben
1.2. Javaslat a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
1.3. Javaslat a 2015. évi Díszpolgári cím, Józsefvárosi Becsületkereszt, Józsefvárosért, Jó Sport és az Aranykoszorú kitüntetések adományozására
2. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásbeli előterjesztés)
2.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására
2.3. Javaslat a magánszemély kommunális adójáról szóló 40/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a Galéria negyed koncepciójának kidolgozására
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. A MÁV telepen elhelyezkedő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozatala
4.2. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010.(VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására
4.3. Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződés megkötésére
4.4. Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatalára
4.5. Javaslat a vagyongazdálkodási feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
4.6. Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
4.7. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok versenyeztetési eljárás keretében történő hasznosítására és elidegenítésére vonatkozó versenyeztetési szabályzat elfogadására
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a JÓKÉSZ módosítására
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a települési támogatás bevezetésére, valamint új egységes szociális és gyermekvédelmi támogatási rendelet megalkotására
6.2. Javaslat a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződés megkötésére
6.3. Javaslat köznevelési intézményekkel kapcsolatos fenntartói döntések meghozatalára
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) rendelet, illetőleg a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
7.2. Javaslat a 2015. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadására és a polgármester 2015. évi szabadságának jóváhagyására
7.3. Javaslat a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
7.4. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2014. május 1. – 2014. szeptember 30. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
7.5. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2014. évi munkájáról
7.6. Javaslat digitális stratégia kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalára
8. Tájékoztatók
8.1. Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
8.2. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
visszafel

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben