Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2015. március 19.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, valamint nemzetiségi önkormányzatok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
2. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés
2.1. Javaslat az MNP III megvalósításához kapcsolódó döntések meghozatalára
2.2. Fedezet biztosítása és szükséges döntések meghozatala az Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázat benyújtásához
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. Beszámoló a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. által vagyonkezelési szerződés útján ellátott feladatok ellátásáról és a hozzá kapcsolódó vagyon működtetéséről
3.2. Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. pályázati részvételének támogatására
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a vagyongazdálkodási feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
4.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 18/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítására
4.3. Javaslat a JÓKÉSZ módosítására
4.4. Javaslattétel a Józsefvárosi pályaudvar területének hasznosítására
4.5. Javaslat az ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos proaktív adatszolgáltatásra
4.6. Javaslat a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítására
4.7. Javaslat a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat köznevelési intézményekkel kapcsolatos fenntartói döntések meghozatalára
5.2. Javaslat a bölcsődei térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására
5.3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a térítési díj fizetési kötelezettségről szóló önkormányzati rendelet módosítására
6. Egyéb előterjesztések
6.1. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára
6.2. Javaslat a Köztérmegújítási Nívódíj pályázaton való részvételre
7. Tájékoztatók
7.1. Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
7.2. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
7.3. Tájékoztató az ÉLETMENTŐ PONT üzemeltetése során elvégzett feladatokról, és a rendelkezésre bocsátott források felhasználásáról
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok