Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2015. szeptember 17.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
1.1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés
2.1. Javaslat nyilvános pályázat kiírására a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 16. szám alatti társasház önkormányzati tulajdonú albetéteinek értékesítésére
2.2. Javaslat a Magdolna Negyed Program III megvalósításához kapcsolódó döntések meghozatalára
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. Javaslat a Társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 23/2015.(V.21.) önkormányzati rendelet módosítására
3.2. Javaslat a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. jogutóddal történő megszüntetésére
3.3. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötendő szerződések elfogadására
3.4. Javaslat a Budapest VIII., Üllői út 58. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületrész elidegenítésére vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
3.5. Javaslat a versenyeztetési szabályokról szóló 47/2015. (II. 19.) számú Kt. határozat módosítására
3.6. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18) önkormányzati rendelet módosítására
3.7. Javaslat közterület-használati hozzájárulásról szóló döntések elleni fellebbezés elbírálására
3.8. Javaslat döntések meghozatalára a Georosco Kft-vel kötött előszerződés megszüntetéséről és a Trefort 3-5. szám alatti ingatlan értékesítéséről
3.9. Javaslat közszolgálati célú lakások kijelölésére
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések meghozatalára
4.2. Javaslat a Helyi Értéktár létrehozására
4.3. Javaslat a JÓKÉSZ módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
5.2. Javaslat államháztartáson kívüli szervezet támogatására
5.3. Javaslat pályázat kiírására házi gyermekorvosi feladat ellátására
6. Egyéb előterjesztések
6.1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet, illetőleg a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
7. Tájékoztatók
7.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
7.2. Tájékoztatás a 2015. évi költségvetés teljesítéséről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok