Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2015. december 3.

MEGHÍVÓ

letöltés

HANGANYAGOK

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodások megkötésére
1.2. Javaslat polgári peres eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára
2. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokra
2.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
2.3. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés
3.1. Javaslat az MNP III Társadalmi és Gazdasági alprogramok 2016. évi fenntartásához kapcsolódó döntések meghozatalára
3.2. Javaslat a Corvin Sétány Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-vel kötendő használati szerződések elfogadására
4.2. Javaslat a Budapest VIII., Trefort u. 3. szám alatti ingatlan elidegenítésére kiírt pályázat eredményének megállapítására
4.3. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 33/2013. (VII. 15.) rendelet módosítására
4.4. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet és a helyiségek bérleti díjáról szóló képviselő-testületi határozat módosítására
4.5. Javaslat a Készenléti Rendőrséggel kötendő megállapodás megkötésére a Budapest VIII., Szentkirályi utca 13. félemelet 2. szám alatti lakásra bérlőkijelölési jog biztosítására
4.6. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t érintő tulajdonosi döntések meghozatalára
4.7. Javaslat a Budapest VIII., Balassa u. 7. és Balassa u. 9. szám alatti telekingatlanok pályázat útján történő elidegenítésére
4.8. Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések meghozatalára
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat „ÉLETMENTŐ PONT” kialakítására
5.2. Javaslat a JÓKÉSZ módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
5.3. Javaslat emlékmű elhelyezésére a Teleki téren
5.4. Javaslat fővárosi városüzemeltetési információs rendszerhez való csatlakozásra
5.5. Javaslat tűzfalfestési programra Józsefvárosban
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat Idősek Klubja kialakítására a Palotanegyedben
6.2. Javaslat háziorvosi pályázat elbírálására
6.3. Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat elnevezésének módosítására
6.4. Javaslat a kábítószer-ellenes stratégia végrehajtásával kapcsolatos feladatok támogatására
6.5. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékkel kapcsolatos döntések meghozatalára
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára
7.2. Javaslat a Belső Ellenőrzési Iroda Stratégiai tervére és a 2016. évi ellenőrzési tervére
7.3. Javaslat a városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok jövőbeni ellátására
7.4. Javaslat polgármesteri döntések nyilvántartásáról
7.5. Javaslat a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítására
7.6. Javaslat képviselők éves beszámolójának közzétételére
8. Tájékoztatók
8.1. Tájékoztató a főépítész 2015. évi tevékenységéről
8.2. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
8.3. Tájékoztató Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról (Sürgősségi)
9. Sürgősségi
9.1. Javaslat közfeladat ellátási szerződés megkötésére az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarországgal
9.2. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal történő együttműködési megállapodás megkötésére
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok