Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2016. június 2.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
1.1. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára
2. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés
2.1. Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013.(IV.18.) számú Fővárosi Közgyűlési rendelet alapján kiírt TÉR_KÖZ pályázaton való részvételre
2.2. Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú pályázat benyújtására
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 17. szám alatti telek elidegenítésére kiírt pályázat eredményének megállapítására
3.2. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló Tömő utca 16. szám alatt található ingatlan értékesítésének tárgyában kiírt pályázat eredményének megállapítására és újbóli pályázat kiírására
3.3. Javaslat az Országos Roma Oktatási és Kulturális Központhoz kapcsolódó döntések meghozatalára
3.4. Javaslat új Versenyeztetési Szabályzat elfogadására
3.5. Javaslat a KOM Központi Okos Mérés Zrt.-vel történő együttműködési megállapodás megkötésére
3.6. Javaslat az államháztartás rendszeréhez tartozó szervek részére történő bérbeadáshoz kapcsolódó önkormányzati rendelkezések módosítására
3.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 3./a szám alatti társasház alapító okiratának módosítására
3.8. Javaslat a Corvin Sétány projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő lezárásáról szóló megállapodás módosítására
3.9. Javaslat a Corvin Sétány Kft. „v.a.”-val kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
3.10. Javaslat a Bókay János u. 39. sz. közterület átnevezésére
3.11. Javaslat az Új Teleki téri Piaccal kapcsolatos döntések meghozatalára
3.12. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. A Társasházi Pályázatokat Előkészítő Munkacsoport feladatainak bővítésével kapcsolatos döntések
4.2. Javaslat a térfigyelő és közbiztonsági kamerarendszerrel kapcsolatos döntés meghozatalára
4.3. Javaslat a Rezső tér átnevezésével kapcsolatban szükséges telekalakításra vonatkozó tulajdonosi döntés meghozatalára
4.4. Javaslat a Tűzfalfestési Program elfogadására
5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat az indítható óvodai csoportok számának meghatározására és maximális létszám túllépésének engedélyezésére
5.2. Javaslat háziorvosi szerződések megkötésére
5.3. Javaslat háziorvosi életpályamodell elfogadására
5.4. Javaslat alapítvány egyedi támogatására
6. Egyéb előterjesztések
6.1. Javaslat a Sanghaj város Putuo és Changning kerület Önkormányzataival megállapodás megkötésére
6.2. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára
6.3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
6.4. Javaslat „a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről” című rendelet elfogadására
7. Tájékoztatók
7.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok