Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2016. szeptember 8.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
1.1. Javaslat a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.04.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
2.1. Javaslat a kerületi díjfizető zóna kibővítésére
2.2. Javaslat bérbeadói hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Práter u. 11. szám alatti iskolaépület albérletbe adásához
2.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 16. szám alatt található ingatlan értékesítésének tárgyában kiírt pályázat eredményének megállapítására és újbóli pályázat kiírására
2.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szám alatti telek pályázat útján történő elidegenítésére
3. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat emléktáblák és emlékhely létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára
3.2. Javaslat a JÓKÉSZ módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
3.3. Javaslat az Auróra utcai rendelőintézet telekhatár rendezésével kapcsolatos döntések meghozatalára
4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a 2016. évi alapítványi pályázatok elbírálására
4.2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
4.3. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapdokumentumainak módosítására
4.4. Javaslat költségvetési szervek beszámolóinak elfogadására
4.5. Javaslat Családok Átmeneti Otthona kialakítására
4.6. Javaslat a kitüntetésekről szóló rendelet módosítására
5. Egyéb előterjesztések
5.1. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2015. november 1. – 2016. április 30. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
5.2. Javaslat a népszavazás lebonyolításához kapcsolódó döntések meghozatalára
5.3. Javaslat a Józsefváros területén található lakóházak és középületek számára ’56-os lyukas zászlók adományozására
6. Tájékoztatók
6.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
6.2. Tájékoztató a 2016. évi költségvetés teljesítéséről
7. Sürgősségi
7.1. Javaslat a kerületi lakosok közérdekű tájékoztatására a kényszerbetelepítés elleni népszavazással kapcsolatban
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok