Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2009. október 7.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
1.1. A Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésről és végrehajtás szabályairól szóló rendelet módosítása
1.2. Az önkormányzat költségvetésének 10 éves prognózisa
1.3. Közbeszerzési eljárás eredményének elfogadása a "Hitelkeret szerződés és hitelnyújtás az Önkormányzat részére legfeljebb 4533 millió Ft összegben az MFB által refinanszírozott "Sikeres Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram" keretében" címmel kiírt közbeszerzési eljárásban
1.4. Az önkormányzatot érő kormányzati megszorítások várható hatása
2. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
2.1. A Corvin Sétány Program Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés módosítása
2.4. Corvin Sétány Program / 70 db személygépkocsi teremgarázs parkolóhely beszerzése
2.5. Tájékoztató a Rév8 Zrt. átvilágításával kapcsolatban megrendelt vizsgálati jelentésről
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. Javaslat a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője Seress Zoltán ügyvezetői megbízatása meghosszabbítására
3.2. A Budapest VIII. kerület Horánszky u. 21. sz. alatti bölcsőde által használt társasházi tulajdonban lévő udvar használatának rendezése
3.3. A Budapest VIII. kerület Szigony utca 3-5 szám alatti szociális gazdabolt bérbeadására vonatkozó pályázati kiírás elfogadása
3.4. Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 41. szám alatti, 35433 hrsz-ú épület elidegenítésre történő kijelölése
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a Batsányi utca és a Rezső tér útburkolat felújítására és közterületi parkolóhelyek kialakítására
5. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Az egyházak, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok 2009. évi pályázati támogatása
5.2. Molnár Ferenc Általános Iskola és a Práter Általános Iskola álláshelyeinek módosítása
5.3. Intézményi minőségirányítási programok értékelése és a javasolt intézkedések fenntartói jóváhagyása
5.4. A közoktatási intézmények és a Józsefvárosi Roma Szolgálat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata és módosítása
5.5. A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda és a Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda házirendjének fenntartói jóváhagyása
5.6. A Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének lemondása, vezető megbízása
5.7. A TÁMOP-3.3.2- 08/1-2008-0002 jelű "Komplex közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban..." című nyertes pályázat díjazása
5.8. Ünnepi megemlékezés október 23-án
6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a Magdolna utca 33. sz. alatt felszabaduló háziorvosi rendelő használatára
6.2. Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
6.3. Javaslat felnőtt fogászati ellátás biztosítására
6.4. Javaslat népkonyhai étkeztetés biztosítására
6.5. Háziorvosi megbízási szerződés megszüntetése és praxis kiírására pályázat)
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Fedezet biztosítása a „Kerületi Szabályozási Terv önkormányzati fejlesztési célokkal összefüggő módosításának koncepciója” tárgyú szerződésre
7.2. A Polgármesteri Hivatal klímarendszerének bővítése
8. Tájékoztatók
8.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok