Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2008. november 5.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos elő terjesztések
2.1. Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda 2009. évi ellenőrzési munkaterve a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő - testületének felügyelete alatt önállóan és a hozzájuk rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények ellenőrzésére
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos elő terjesztések
3.1. Corvin Sétány Program 2008. III. negyedéves beszámolója
3.2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámolóval kapcsolatos 533/2008.(X.15.) Kt. sz. határozatban meghatározott határidő módosítása
3.3. Kisfaludy utca 5., 7. és Vajdahunyad utca 8. szám alatti ingatlanok hasznosítása
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő elő terjesztések
4.1. Javaslat Képviselő-testület által, egyedi döntéssel bérbe adható lakások bérlőinek kijelölésére és a bérbeadás feltételeinek meghatározására
4.2. Józsefváros 15 éves Kerületfejlesztési Stratégiájában szereplő városnegyedek városrehabilitációs programjának kidolgozása, Orczy negyed program kidolgozásának határidő módosítása
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.6. Javaslat a kerületi épületállomány műszaki felmérésére
6. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. A Józsefvárosi Roma Szolgálat további működtetése
6.2. Práter Ének-zene Tagozatos Általános Iskola és a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola alapító okiratának módosítása
6.3. Emléktábla elhelyezése Szőnyi István festő művész tiszteletére
6.4. Intézményi minőségirányítási programok javasolt intézkedéseinek fenntartói jóváhagyása
6.5. Józsefvárosi kiadvány a kerületi sportlehetőségekről 2009.
6.6. Józsefvárosi Sporttanács megalakítása
6.7. A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat címerhasználati kérelme
6.8. A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda és a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda vezetői pályázatának elbírálása
6.9. Közoktatási intézmények informatikai eszközeire megkötött tartós bérleti szerződés megszűnése
6.10. Javaslat határidő módosításra a Somogyi Béla utca névváltoztatásáról szóló 549/2008.(X.15.) sz. KT határozat végrehajtására kitűzött határidő vonatkozásában
7. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat fellebbezések, méltányossági kérelmek elbírálására
7.2. Valamennyi felnőtt és gyermek háziorvosi szerződés megkötésének jóváhagyása
7.3. Határidő módosítás a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat és a Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona jelenlegi működésének ésszerűsítésére vonatkozó javaslatra
7.4. Javaslat a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények magasabb vezetőinek jutalmazására
8. Egyéb előterjesztések
8.1. Javaslat az építményadóról szóló 21/1993. (VI.29.) sz. ök. rendelet és az azt módosító rendeletek hatályon kívül helyezésére, és építményadó rendelet elfogadására
8.2. Javaslat a telekadóról szóló 63/1995. (XII.14.) sz. rendelet és az azt módosító rendeletek hatályon kívül helyezésére, és telekadó rendelet elfogadására
8.3. Javaslat felterjesztési jog gyakorlására
8.4. Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok