Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2016. december 1.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat településképi fellebbezések elbírálására
2. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
2.1. Javaslat pályázat kiírására a Budapest VIII. kerület, Üllői út 16/B. és Üllői út 18. szám alatt található, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok vonatkozásában
2.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 58. szám alatt található ingatlan pályázat útján történő értékesítésére
2.3. Javaslat lakások közszolgálati célú kijelölésének megszüntetésére, valamint bérlőkijelölési jogot biztosító megállapodás megkötésére
2.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 58. szám alatt található ingatlanrész adás-vétellel vegyes csere útján történő megvásárlására
2.5. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010.(VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására
2.6. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 18/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosítására
2.7. Javaslat gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.8. Javaslat a „Világos kapualjak” program pályázati kiírásának elfogadására
2.9. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló rendelet megalkotására
2.10. Javaslat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel történő együttműködési megállapodás megkötésére
3. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a Törökbecse utca Salgótarjáni utca és Sport utca közötti szakaszának átnevezésére
3.2. Javaslat II. világháborús emlékmű létrehozására
3.3. Javaslat a trianoni emlékhellyel kapcsolatos döntések meghozatalára
4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat köznevelési intézmények működtetői feladatainak átadására
4.2. Javaslat intézményvezetői megbízás véleményezésére
4.3. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékkel kapcsolatos döntések meghozatalára
4.4. Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására
4.5. Javaslat speciális gondozást igénylők segítésére
4.6. Javaslat a házassági évfordulót ünneplő házaspárok megajándékozására
4.7. Javaslat alapítvány támogatására
5. Egyéb előterjesztések
5.1. Javaslat a helyi önkormányzat és Hivatala, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveinek a 2017. évi ellenőrzési terveire
5.2. Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelemmel megkötött szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára
5.3. Javaslat Józsefváros rendjét és biztonságát szolgáló rendeletek megalkotására
5.4. Javaslat Józsefváros Smart City koncepció vázlatának elfogadására
6. Tájékoztatók
6.1. Tájékoztató a főépítész 2016. évi munkájáról
6.2. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
7. Sürgősségi
7.1. Javaslat konzultáció lefolytatására közrend és közbiztonság témában
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok