Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2017. május 11.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra
2. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. A Józsefvárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
3. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés
3.1. Javaslat a TÉR_KÖZ „A” jelű pályázat Európa Belvárosa Program III. ütemével kapcsolatos döntések meghozatalára
3.2. Javaslat a TÉR_KÖZ „B” jelű pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
3.3. Javaslat a Gyermekbarát város koncepció megvalósítására Józsefvárosban
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. Javaslat a Versenyeztetési Szabályzat elfogadására
4.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy S. u. 15. cím alatt található ingatlan elidegenítésére kiírt pályázat eredményének megállapítására (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József krt. 59-61. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat kiírására
4.4. Javaslat a 248/2013. (VI.19.) számú képviselő-testületi határozat Galéria negyed kialakításával kapcsolatos módosítására
4.5. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatával vízvezeték hálózat átadásáról szóló megállapodás megkötésére
4.6. Javaslat erdei iskolával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat a Törökbecse utca telekosztására
5.2. Javaslat emléktáblák elhelyezésére
6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására
6.2. Javaslat intézményi beszámolók elfogadására
6.3. Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
6.4. Javaslat családok átmeneti otthona kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalára
6.5. Javaslat a 2017. évi alapítványi pályázatok elbírálására (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Javaslat Józsefváros rendjét és biztonságát szolgáló rendeletek megalkotására (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
8. Tájékoztatók
8.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
9. Sürgősségi
9.1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014.(XI.06.) önkormányzati rendelet módosítására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok