Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2017. június 8.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
2.1. Javaslat közterület-használattal kapcsolatos döntés elleni fellebbezés elbírálására
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatt található ingatlan pályázat útján történő értékesítésére
3.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Balassa u. 7. és 9. szám alatt található ingatlanok nyilvános, egyfordulós pályázaton történő értékesítésére
3.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 32. szám alatt található ingatlan nyilvános, egyfordulós pályázaton történő értékesítésére
3.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József u. 27. szám alatt található ingatlan nyilvános, egyfordulós pályázaton történő értékesítésére
3.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor u. 11. és 13. szám alatt található ingatlanok nyilvános, egyfordulós pályázaton történő értékesítésére
3.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Nap u. 21. és Vajdahunyad u. 24. szám alatt található ingatlanok nyilvános, egyfordulós pályázat útján történő értékesítésére
3.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Krúdy u. 3. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
3.8. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
3.9. Javaslat tornaterem felújítással kapcsolatos döntések meghozatalára
3.10. Javaslat káptalanfüredi üdülőtáborral kapcsolatos döntések meghozatalára
3.11. Javaslat a társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 23/2015. (V.21.) rendelet módosítására
3.12. Javaslat a Rév8 Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a térfigyelő és közbiztonsági kamerarendszerrel kapcsolatos döntés meghozatalára
4.2. Javaslat parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
4.3. Javaslat utasvárókkal kapcsolatos döntések meghozatalára
4.4. Javaslat a JÓKÉSZ módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
4.5. Javaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat alapítvány támogatására
5.2. Javaslat az indítható óvodai csoportok számának meghatározására
5.3. Javaslat gyermek szájharmónia kampány megvalósítására
5.4. Javaslat a 2017. évi alapítványi pályázatok elbírálására
6. Egyéb előterjesztések
6.1. Javaslat Józsefváros rendjét és biztonságát szolgáló rendeletek megalkotására
7. Tájékoztatók
7.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
8. Sürgősségi
8.1. Javaslat költségvetést érintő döntésekre
visszafel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok