Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2008. november 26.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1.
1.1. Beszámoló a Controll Holding Zrt. által készített Minőségirányítási rendszer kialakításáról
1.2. A Képviselő—testület 480/2008. (IX. 10.) számú határozata alapján javaslat az önkormányzat működési kiadásaira, a bevételek növelésére, további racionalizációs döntésekre
1.3. A 2008. évi költségvetésről és végrehajtás szabályairól szóló rendelet módosítása
1.4. A Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója
1.5. A 2009. évi költségvetés tervezéséhez szükséges megalapozó döntések meghozatala
1.6. A Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezet
1.7. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi lakásgazdálkodási irányelveinek meghatározására
1.8. József u. 25., 27. és Horváth Mihály tér 16. szám alatti ingatlanok hasznosítása
1.9. A Józsefvárosi Önkormányzat és GEOROSCO Kft. közötti előszerződés módosítása
1.10. Együttműködési megállapodás a Budapesti Történeti Múzeummal
1.11. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól szóló 37/2003.(VII.7.) sz.ök. rendelet, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17/2005.(IV.20.) rendelet módosítására
1.12. Jelentés a JVK Kft által 2006. évben végzett „Ütemezett keret-megállapodásos kémény-felújítások” közbeszerzési fedezet túllépésének vizsgálatáról
1.13. Práter u. 30-32. és a József u. 47. szám alatti lakóingatlanok kivitelezési problémáinak kivizsgálása
1.14. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 47/2008. (IX. 12.) sz. önk. rendelet módosítására
1.15. A közoktatási intézkedési terv elfogadása
1.16. Az ’56 Lángja Alapítvány 1956-os emlékmű terve a Ludovika térre
1.17. Javaslat közös járőrözésre a hajléktalanellátó szervezetekkel
1.18. Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulása Parkolási Tanács működésével összefügg peres eljárás
1.19. Felhívás a Józsefvárosi lakosokhoz
1.20. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
1.21. A Polgármesteri Hivatal munkatársainak egyszeri étkezési hozzájárulásának biztosítása
1.22. Karácsonyi akciók a kerületi lakosok számára
1.23. Csatlakozás a Budapesti Külső Kerületek Önkormányzati Szövetségéhez
1.24. Döntés Dr. Kapócsné Herman Tünde balesete ügyében
1.25. Tájékoztatás rendkívüli élethelyzetben lévő család részére – méltányosságból, egyedi mérlegelés alapján – pályázaton kívül történ bérleti jogviszony létesítéséről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok