Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2017. december 19.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fellebbezések elbírálására
1.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 58. szám alatti ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
2. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat a 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására
2.2. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010.(VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására
3.2. Javaslat a társasházaknak adható önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos rendelkezések módosítására
3.3. Javaslat elektromos töltőállomások kijelölésére
3.4. Javaslat ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozatalára
3.5. Javaslat a Corvin sétány IV. ütem keretében megvalósuló víziközmű elemek Budapest Főváros Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adására
3.6. Javaslat a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára
3.7. Javaslat a TÉR_KÖZ „A” pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
3.8. Javaslat a TÉR_KÖZ „B” pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
3.9. Javaslat Józsefvárosi strand létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára
3.10. Javaslat az önkormányzati bérlakások fejlesztése céljára kapott támogatás felhasználásának módosítására
3.11. Javaslat gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
3.12. Javaslat a vagyongazdálkodást érintő szabályozások módosítására
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a településkép védelméről szóló 34/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelet, valamint településképi arculati kézikönyv módosítására
4.2. Javaslat közterület elnevezésére
4.3. Javaslat döntések meghozatalára a 2019. évi Maccabi Európa Játékokkal kapcsolatban
5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat intézmények feladatellátásával és juttatásával kapcsolatos döntések meghozatalára
5.2. Javaslat a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályainak módosítására
5.3. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvánnyal
5.4. Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára
5.5. Javaslat a Napraforgó Egyesített Óvoda átszervezésére
6. Egyéb előterjesztések
6.1. Javaslat a helyi önkormányzat és Hivatala, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveinek 2018. évi ellenőrzési tervére
6.2. Javaslat önkormányzati rendeletek módosítására jogszabályváltozás miatt
7. Tájékoztatók
7.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
7.2. Tájékoztató a főépítész 2017. évi munkájáról
8. Közmeghallgatás
8.1. Közmeghallgatás
9. Sürgősségi előterjesztés
9.1. Javaslat Okos Város fejlesztési modellel kapcsolatos Együttműködési Megállapodás megkötésére (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
9.2. Javaslat a hátralékkal nem rendelkező önkormányzati bérlők otthonfelújítási támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok