Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2018. október 4.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat alpolgármester választására
2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
2.1. Javaslat fellebbezés elbírálására
3. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat az Orczy Negyed programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
5. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
5.1. Javaslat önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére és módosítására
5.2. Javaslat Józsefváros zöldfelületeinek fejlesztésére
6. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a Blaha Lujza tér felújításával és a MÁV-telep melletti zajvédőfal létesítésével kapcsolatban szükséges helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítására
6.2. Javaslat emléktábla elhelyezésére
7. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatására
7.2. Javaslat intézményi beszámolók elfogadására
7.3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat kiírására
7.4. Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára
8. Egyéb előterjesztések
8.1. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2017. november 1. – 2018. április 30. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
8.2. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosítására
8.3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről, és javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
9. Tájékoztatók
9.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
9.2. Tájékoztató a 2018. évi költségvetés teljesítéséről
visszafel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok