Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2008. december 11.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. .
1.1. A Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója
1.2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló
1.3. Corvin Sétány Program/ 5 ház megvalósulásával kapcsolatos garanciális és pótmunkák
1.4. Javaslat a Józsefvárosi Társasházakra vonatkozó állapotfelmérésére
1.5. Elidegenítésre történő kijelölés feltételeinek meghatározása a műemléki védelem alatt álló lakóépületek esetében
1.6. Bárka Kht. 2009. évi előzetes üzleti terve; az önkormányzat 2009. évi támogatásának meghatározása
1.7. Javaslat a Képviselő-testület által, egyedi döntéssel bérbe adható lakások bérlőinek kijelölésére és a bérbeadás feltételeinek meghatározására
1.8. Javaslat a több éve kiadatlan, üres önkormányzati helyiségek hasznosítására
1.9. Az iskolai pedagógiai programok jóváhagyása
1.10. Az iskolák alapító okiratának módosítása
1.11. Részvétel a „TÁMOP-3.1.4.KMR, „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázaton
1.12. A Józsefvárosi Roma Szolgálat vezetői megbízása és szakmai bizottság felkérése a vezetői pályázat véleményezésére
1.13. Javaslat fellebbezések, méltányossági kérelmek elbírálására
1.14. Javaslat a Józsefvárosi felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők vagyonkezelési szerződésének elfogadására
1.15. Javaslat értelmi fogyatékos személyek nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződés felülvizsgálatára
1.16. Javaslat a köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározására (2009-2010)
1.17. Rendelet az önkormányzati tervtanács működési rendjéről
1.18. Javaslat Józsefváros önkormányzati jelképeinek (címer, zászló, lobogó) alapításáról és a jelképek használati rendjéről szóló 13/1996.(III.18.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
1.19. Beszámoló a 603/2008. (XI.26.) sz. Kt. határozat végrehajtásáról (Polgármesteri Hivatal átszervezése, ügyrendje)
1.20. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. ök. rendelet módosítására
1.21. Javaslat az Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Iroda tevékenységének kiterjesztésére, és helyiségbővítésére
1.22. Képviselő-testület 2009. I. félévi üléstervének elfogadása
1.23. A Képviselő-testület bizottságainak éves beszámolója (SZMSZ 56.§ (1) bekezdése alapján)
1.24. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2008. II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott határozatok végrehajtásáról
1.25. Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
1.26. A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele az építményadóról szóló 55/2008. (XI. 06.) ök. számú, valamint a telekadóról szóló 56/2008. (XI. 06.) ök. számú rendeletekkel kapcsolatban
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok