Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2019. április 30.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Közbiztonsággal kapcsolatos előterjesztések
1.1. Beszámoló a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről
1.2. Beszámoló az FKI Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről
1.3. Javaslat körzeti megbízotti irodával kapcsolatos döntések meghozatalára
2. Egészségbiztonsággal kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
2.2. Javaslat az Emberbarát Alapítvány Szolgáltatási Szerződésének módosítására
2.3. Javaslat „Szűrő Szombat” programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.4. Javaslat Józsefvárosi Szakorvosi Életpályamodell elfogadására
2.5. Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ többletkapacitásának bővítésére
3. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
3.1. Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatói pályázatának elbírálására
3.2. Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára
3.3. Javaslat fellebbezés elbírálására közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésére vonatkozó eljárásban
3.4. Javaslat fellebbezés elbírálására településképi bejelentési eljárásban
3.5. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
4. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására és költségvetést érintő döntések meghozatalára
4.2. A Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete
4.3. Javaslat számlavezetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
5. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat pályázat keretében utak, járdák felújítására
5.2. Javaslat döntések meghozatalára az élhetőbb Palotanegyedért
5.3. Javaslat az Országzászlóval kapcsolatos döntések meghozatalára
6. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
6.1. Javaslat a társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 49/2017. (XII.20.) rendelet módosítására
6.2. Javaslat a Budapest VIII., Futó u. 5. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapítására
6.3. Javaslat vagyongazdálkodást érintő döntések meghozatalára
7. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat a Településfejlesztési Koncepció elfogadására
7.2. Javaslat „első világháborús emlékmű elhelyezésére” pályázati támogatás igénybevételével
7.3. Javaslat döntések meghozatalára az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról
8. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
8.1. Javaslat alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
8.2. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására
8.3. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázatának elbírálására
8.4. Javaslat a Napraforgó Egyesített Óvoda alapító okiratának módosítására
8.5. Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
8.6. Javaslat a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium átszervezésének véleményezésére
8.7. Javaslat Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által kiírt pályázaton történő részvételre
9. Egyéb előterjesztések
9.1. Javaslat a Helyi Választási Bizottság és szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztására
10. Tájékoztatók
10.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok