Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2009. január 21.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
1.1. Beszámoló a 606/2008. (XI. 26.) számú képviselő-testületi határozat „2009. évi költségvetés tervezéséhez szükséges megalapozó döntések meghozatala” című 1.,7.,10. pontokban foglaltak végrehajtásáról
1.2. Józsefvárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló rendelet módosítása
1.3. Fővárosi Önkormányzatot és kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2009. évi megosztásáról szóló rendelet tervezet véleményezése
2. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
2.1. Corvin Sétány Program / Tárgyalódelegáció felállítása a Képviselő-testület 660/2008. (XII. 17.) számú határozata alapján
2.2. Fővárosi Önkormányzattól a Corvin Sétány Projekthez felvett kölcsön törlesztésével kapcsolatos döntés
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. Javaslat a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport 2 tagsági helyére
3.2. Határidő-módosítás kérése az új lakáspályázati rendszer előkészítésére
3.3. Budapest VIII., Baross u. 38. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban a 36723 helyrajzi számon nyilvántartott épület eladásra történő kijelölése
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 47/2008. (IX. 12.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
4.2. Javaslat új megbízási szerződés kötésére a kerület játszótereinek és parkjainak kiemelt őrzésére vonatkozóan
5. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. A Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda vezetőjének lemondása, vezető megbízása és a vezetői pályázat kiírása
5.2. Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006. (III.10.) számú önkormányzati rendelet módosítására
5.3. Iskolai szegregációs szabályok betartása
6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat a TAMOP 5.2.2./08/1 pályázaton való részvételre
6.2. Javaslat „Szűrő Szombatok” népegészségügyi program indítására
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének (szervezeti és működési szabályzatának) módosítására
7.2. Javaslat a bizottsági feladatkörök valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. ök. rendelet módosítására
7.3. Beszámoló a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2008. II. negyedévben, átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
7.4. Beszámoló a Kisebbségi és Emberjogi Bizottság 2008. III. negyedévben, átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
7.5. Beszámoló a Kisebbségi és Emberjogi Bizottság 2008. évi munkájáról
7.6. Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok