Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2020. szeptember 24.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Napirendi pontok
1.1. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019. évre vonatkozó éves szakmai beszámolójának, a 2019. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének, valamint a 2020. évi üzleti tervének elfogadására (írásbeli előterjesztés)
1.2. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására (írásbeli előterjesztés)
1.3. Javaslat a Rév8 Zrt. 2019. évre vonatkozó éves beszámolójának, 2019. évre vonatkozó éves közszolgálati beszámolójának, valamint 2020. évi üzleti tervének elfogadására (írásbeli előterjesztés)
1.4. Javaslat antikorrupciós stratégia, intézkedési terv és cselekvési program elfogadására (írásbeli előterjesztés)
1.5. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18) önkormányzati rendelet módosításának elfogadására (PÓTKÉZBESÍTÉS) (írásbeli előterjesztés)
1.6. Javaslat a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítására (írásbeli előterjesztés)
1.7. Javaslat közösségi kertek kijelölésével kapcsolatban (írásbeli előterjesztés)
1.8. Javaslat a Tolnai Lajos u. 23. szám alatti önkormányzati tulajdonú telek új közösségi célú hasznosítására (írásbeli előterjesztés)
1.9. Javaslat a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor kialakításával kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS) (írásbeli előterjesztés)
1.10. Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására (PÓTKÉZBESÍTÉS) (írásbeli előterjesztés)
1.11. Javaslat a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői kinevezés módosítására (írásbeli előterjesztés)
1.12. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Alapító okiratának, a Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés)
1.13. Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés)
1.14. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, valamint a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és a Napraforgó Egyesített Óvoda közötti új munkamegosztási megállapodások jóváhagyására (írásbeli előterjesztés)
1.15. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra és pályázat kiírásra (írásbeli előterjesztés)
1.16. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére helyiség biztosítására a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan az LP5 „settlement” típusú lakóközösségi programhoz, továbbá a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés)
1.17. Javaslat a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatására (írásbeli előterjesztés)
1.18. Javaslat a „REC-RDISC-DISC-AG-2020 azonosító számú felhívásra benyújtott, Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért című, 963286 azonosító számú projekt vonatkozásában a támogatási szerződés-tervezet és konzorciumi megállapodás elfogadására (PÓTKÉZBESÍTÉS) (írásbeli előterjesztés)
1.19. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint költségvetést érintő döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés)
1.20. Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására (PÓTKÉZBESÍTÉS) (írásbeli előterjesztés)
1.21. Javaslat térfigyelő rendszerrel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés)
1.22. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szigony utca 16/b. szám alatti 36128/1/A/1 és 36128/1/A/3 helyrajzi számú ingatlan 149/10.000 tulajdoni hányadára vonatkozó üzlethelyiségek csereszerződésének jóváhagyására (írásbeli előterjesztés)
1.23. A Budapest VIII., Gyulai Pál utca 8. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének módosítása (írásbeli előterjesztés)
1.24. Javaslat a Golgota téri egykori stációk helyreállításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés)
1.25. Javaslat döntés meghozatalára az NKSZKÉSZ módosításával kapcsolatban (írásbeli előterjesztés)
1.26. Javaslat a GTKÉSZ és a PALOTAKÉSZ hibajavításainak elfogadására (írásbeli előterjesztés)
1.27. Javaslat a 2020. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés)  lock
1.28. Javaslat fellebbezések elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban ……………… és …………….. ügyében (írásbeli előterjesztés)  lock
1.29. Javaslat a Budapest VIII. kerület Szentkirályi u. 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére (írásbeli előterjesztés)  lock
1.30. Javaslat a Budapest VIII. kerület József krt. 11. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére (írásbeli előterjesztés)  lock
1.31. Javaslat a Budapest VIII. kerület Kőris u. 6. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére (írásbeli előterjesztés)  lock
1.32. Javaslat a Budapest VIII. kerület Vajdahunyad u. 23. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére (írásbeli előterjesztés)  lock
1.33. Tájékoztató a 2020. évi költségvetés II. negyedéves teljesítéséről (írásbeli előterjesztés)
1.34. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről (írásbeli előterjesztés)
visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66

Online időpontfoglalás anyakönyvi ügyekben: https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, vigyázzon magára és másokra!

A Polgármesteri Hivatalban a munkatársaknak és az ügyfeleknek is kötelező maszkot hordania. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, azt részére a Hivatal az Őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja. A belépéskor javasoljuk a kézfertőtlenítő használatát.


A Hivatalban érvényes járványügyi szabályokat itt találja:
https://jozsefvaros.hu/hir/77187/jarvanyugyi-szabalyok-oktober-25-tol-a-jozsefvarosi-polgarmesteri-hivatalban

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben