Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Üdültetés English
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2020. szeptember 24.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Napirendi pontok
1.1. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019. évre vonatkozó éves szakmai beszámolójának, a 2019. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének, valamint a 2020. évi üzleti tervének elfogadására (írásbeli előterjesztés)
1.2. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására (írásbeli előterjesztés)
1.3. Javaslat a Rév8 Zrt. 2019. évre vonatkozó éves beszámolójának, 2019. évre vonatkozó éves közszolgálati beszámolójának, valamint 2020. évi üzleti tervének elfogadására (írásbeli előterjesztés)
1.4. Javaslat antikorrupciós stratégia, intézkedési terv és cselekvési program elfogadására (írásbeli előterjesztés)
1.5. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18) önkormányzati rendelet módosításának elfogadására (PÓTKÉZBESÍTÉS) (írásbeli előterjesztés)
1.6. Javaslat a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítására (írásbeli előterjesztés)
1.7. Javaslat közösségi kertek kijelölésével kapcsolatban (írásbeli előterjesztés)
1.8. Javaslat a Tolnai Lajos u. 23. szám alatti önkormányzati tulajdonú telek új közösségi célú hasznosítására (írásbeli előterjesztés)
1.9. Javaslat a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor kialakításával kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS) (írásbeli előterjesztés)
1.10. Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására (PÓTKÉZBESÍTÉS) (írásbeli előterjesztés)
1.11. Javaslat a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői kinevezés módosítására (írásbeli előterjesztés)
1.12. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Alapító okiratának, a Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés)
1.13. Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés)
1.14. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, valamint a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és a Napraforgó Egyesített Óvoda közötti új munkamegosztási megállapodások jóváhagyására (írásbeli előterjesztés)
1.15. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra és pályázat kiírásra (írásbeli előterjesztés)
1.16. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére helyiség biztosítására a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan az LP5 „settlement” típusú lakóközösségi programhoz, továbbá a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés)
1.17. Javaslat a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatására (írásbeli előterjesztés)
1.18. Javaslat a „REC-RDISC-DISC-AG-2020 azonosító számú felhívásra benyújtott, Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért című, 963286 azonosító számú projekt vonatkozásában a támogatási szerződés-tervezet és konzorciumi megállapodás elfogadására (PÓTKÉZBESÍTÉS) (írásbeli előterjesztés)
1.19. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint költségvetést érintő döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés)
1.20. Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására (PÓTKÉZBESÍTÉS) (írásbeli előterjesztés)
1.21. Javaslat térfigyelő rendszerrel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés)
1.22. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szigony utca 16/b. szám alatti 36128/1/A/1 és 36128/1/A/3 helyrajzi számú ingatlan 149/10.000 tulajdoni hányadára vonatkozó üzlethelyiségek csereszerződésének jóváhagyására (írásbeli előterjesztés)
1.23. A Budapest VIII., Gyulai Pál utca 8. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének módosítása (írásbeli előterjesztés)
1.24. Javaslat a Golgota téri egykori stációk helyreállításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés)
1.25. Javaslat döntés meghozatalára az NKSZKÉSZ módosításával kapcsolatban (írásbeli előterjesztés)
1.26. Javaslat a GTKÉSZ és a PALOTAKÉSZ hibajavításainak elfogadására (írásbeli előterjesztés)
1.27. Javaslat a 2020. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés)
1.28. Javaslat fellebbezések elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban ……………… és …………….. ügyében (írásbeli előterjesztés)
1.29. Javaslat a Budapest VIII. kerület Szentkirályi u. 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére (írásbeli előterjesztés)
1.30. Javaslat a Budapest VIII. kerület József krt. 11. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére (írásbeli előterjesztés)
1.31. Javaslat a Budapest VIII. kerület Kőris u. 6. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére (írásbeli előterjesztés)
1.32. Javaslat a Budapest VIII. kerület Vajdahunyad u. 23. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére (írásbeli előterjesztés)
1.33. Tájékoztató a 2020. évi költségvetés II. negyedéves teljesítéséről (írásbeli előterjesztés)
1.34. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről (írásbeli előterjesztés)
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és május 23. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

  • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben