Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2020. szeptember 24.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

KAPCSOLÓDÓ VIDEÓ

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel

A képviselő testület üléséről készült videofelvétel


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Napirendi pontok
1.1. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019. évre vonatkozó éves szakmai beszámolójának, a 2019. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének, valamint a 2020. évi üzleti tervének elfogadására (írásbeli előterjesztés)
1.2. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására (írásbeli előterjesztés)
1.3. Javaslat a Rév8 Zrt. 2019. évre vonatkozó éves beszámolójának, 2019. évre vonatkozó éves közszolgálati beszámolójának, valamint 2020. évi üzleti tervének elfogadására (írásbeli előterjesztés)
1.4. Javaslat antikorrupciós stratégia, intézkedési terv és cselekvési program elfogadására (írásbeli előterjesztés)
1.5. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18) önkormányzati rendelet módosításának elfogadására (PÓTKÉZBESÍTÉS) (írásbeli előterjesztés)
1.6. Javaslat a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítására (írásbeli előterjesztés)
1.7. Javaslat közösségi kertek kijelölésével kapcsolatban (írásbeli előterjesztés)
1.8. Javaslat a Tolnai Lajos u. 23. szám alatti önkormányzati tulajdonú telek új közösségi célú hasznosítására (írásbeli előterjesztés)
1.9. Javaslat a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor kialakításával kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS) (írásbeli előterjesztés)
1.10. Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására (PÓTKÉZBESÍTÉS) (írásbeli előterjesztés)
1.11. Javaslat a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői kinevezés módosítására (írásbeli előterjesztés)
1.12. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Alapító okiratának, a Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés)
1.13. Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés)
1.14. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, valamint a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és a Napraforgó Egyesített Óvoda közötti új munkamegosztási megállapodások jóváhagyására (írásbeli előterjesztés)
1.15. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra és pályázat kiírásra (írásbeli előterjesztés)
1.16. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére helyiség biztosítására a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan az LP5 „settlement” típusú lakóközösségi programhoz, továbbá a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés)
1.17. Javaslat a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatására (írásbeli előterjesztés)
1.18. Javaslat a „REC-RDISC-DISC-AG-2020 azonosító számú felhívásra benyújtott, Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért című, 963286 azonosító számú projekt vonatkozásában a támogatási szerződés-tervezet és konzorciumi megállapodás elfogadására (PÓTKÉZBESÍTÉS) (írásbeli előterjesztés)
1.19. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint költségvetést érintő döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés)
1.20. Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására (PÓTKÉZBESÍTÉS) (írásbeli előterjesztés)
1.21. Javaslat térfigyelő rendszerrel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés)
1.22. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szigony utca 16/b. szám alatti 36128/1/A/1 és 36128/1/A/3 helyrajzi számú ingatlan 149/10.000 tulajdoni hányadára vonatkozó üzlethelyiségek csereszerződésének jóváhagyására (írásbeli előterjesztés)
1.23. A Budapest VIII., Gyulai Pál utca 8. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének módosítása (írásbeli előterjesztés)
1.24. Javaslat a Golgota téri egykori stációk helyreállításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés)
1.25. Javaslat döntés meghozatalára az NKSZKÉSZ módosításával kapcsolatban (írásbeli előterjesztés)
1.26. Javaslat a GTKÉSZ és a PALOTAKÉSZ hibajavításainak elfogadására (írásbeli előterjesztés)
1.27. Javaslat a 2020. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatalára (írásbeli előterjesztés)
1.28. Javaslat fellebbezések elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban ……………… és …………….. ügyében (írásbeli előterjesztés)
1.29. Javaslat a Budapest VIII. kerület Szentkirályi u. 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére (írásbeli előterjesztés)
1.30. Javaslat a Budapest VIII. kerület József krt. 11. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére (írásbeli előterjesztés)
1.31. Javaslat a Budapest VIII. kerület Kőris u. 6. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére (írásbeli előterjesztés)
1.32. Javaslat a Budapest VIII. kerület Vajdahunyad u. 23. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére (írásbeli előterjesztés)
1.33. Tájékoztató a 2020. évi költségvetés II. negyedéves teljesítéséről (írásbeli előterjesztés)
1.34. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről (írásbeli előterjesztés)
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. november 30-tól

A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az önkormányzat irodái, ügyosztályai a személyes ügyfélfogadási szünet alatt is elérhetőek telefonon, elérhetőségeiket itt találja.

A Hivatallal a kapcsolatfelvétel  telefonon, postai úton, e-mailben, illetve a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (továbbiakban: Támpont) útján történik.
Az ügyfelek az önkormányzathoz, illetve a hivatalhoz címzett kérelmeiket, beadványaikat a Támponton a - hivatali munkaidőn belül - minden nap benyújthatják, melyeket az Ügyviteli Iroda minden nap összegyűjt. Az Ügyviteli Iroda a naponta összegyűjtött beadványokat három napig karanténban tartja, majd ezt követően érkezteti azokat. Az Ügyviteli Iroda részéről átvevő személy nem ér hozzá a beadványokhoz, azok benyújtására az ügyfél részére borítékot vagy dossziét kell biztosítani.

Amennyiben az ügyfél számára ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység elérhetősége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a Támpont munkatársai biztosítják a szükséges információkat. A Támponton ugyanakkor ügyfélfogadás nem zajlik. Az ügyintézés természetes személyek számára postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapu), jogi személyek számára kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) érhető el.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál további információkat.
A Támpont Információs Szolgálat nyitvatartása:
Hétfő 8:00-18:00
Kedd 8:00-16:00
Szerda 8:00-16.30
Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-13.30

Kivételt képeznek az anyakönyvi ügyek:
- az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek és a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentéséről szóló iratanyag leadására minden munkanapon 8:15-11:00 óráig,
- egyéb anyakönyvi ügyet érintő kérelmek leadására hétfői és szerdai napokon van lehetőség.

Személyesen kizárólag akkor lehet ügyet intézni, ha az ügyfél az érintett szervezeti egységgel a megjelölt telefonszámokon előre egyeztet időpontot, kizárólag személyes megjelenést igénylő ügyekben.

A személyes ügyfélfogadást biztosító szervezeti egységek időpontfoglalására szolgáló telefonszámai:

Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda:
06-1 459-2176
(kizárólag házassági szándékbejelentés és apai elismerő nyilatkozat felvétele ügyében)

Gazdálkodási Ügyosztály:
06-20 449-3332

Az ilyen esetekben ügyfélfogadásra kizárólag, a Baross u. 63-67. szám alatti épület mozgáskorlátozottak számára fenntartott bejáratán keresztül megközelíthető kijelölt helyiségben kerülhet sor, az óvintézkedések betartásával. A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező. Ezen felül az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni.
A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél ezen biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy részére a hivatal területére történő belépést meg kell tagadni. Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.

Amennyiben a kerületben elérhető támogatásokkal kapcsolatban van információra szüksége, a Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodájának telefonszáma:
06-1/459-2277, 06-20/539-0533
(hétfő: 8 és 18 óra között, kedden és csütörtökön 8 és 16 óra között, szerdán 8 és 16:30 között, pénteken 8 és 13:30 között).

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben