Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2009. december 2.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Személyi ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
1.1. Döntés a háziorvosi munkakör betöltésére kiírt pályázatról (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.2. Józsefvárosi Egészségközpont Kft. könyvvizsgálójának megválasztása (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat az építményadóról szóló 55/2008. (XI. 06.) sz. rendelet módosítására (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.2. Javaslat a telekadóról szóló 56/2008. (XI. 06.) sz. rendelet módosítására (írásbeli előterjesztés)
2.3. Józsefváros Fejlődéséért Egyesület támogatása (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Corvin Sétány Kft. 2009. és 2010. évi finanszírozása (írásbeli előterjesztés)
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a közterületi parkolás jövőbeni ellátására (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.2. 2008. évi kémény-karbantartási előirányzat maradvány felhasználása (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.3. Javaslat a Budapest, VIII. Kálvária téren lévő Shell üzemanyagtöltő állomás közterület használati hozzájárulásának meghosszabbítására (írásbeli előterjesztés)
5. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Javaslat ellátási szerződések felülvizsgálatára (írásbeli előterjesztés)
5.2. Gondozási szükségletet vizsgáló bizottság (ORSZI Józsefvárosi Szakértői Bizottság) szakértői díjazása (írásbeli előterjesztés)
5.3. Javaslat ellátási szerződés megkötésére a Krízis Alapítvánnyal (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
5.4. 418/2009.(X. 7.) Kt-határozat módosítása (felnőtt fogászati ellátás) (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
6. Tájékoztatók
6.1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről (írásbeli tájékoztató)
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok