Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2009. szeptember 16.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Személyi ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:
1.1. „Az Év Józsefváros Rendvédelmi Munkatársa” kitüntető cím adományozása
1.2. Az RFV Józsefváros Kft létesítő okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatala, könyvvizsgáló visszahívása és megválasztása
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. A Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolója
2.2. ÁFA és munkaadót terhelő járulékokról szóló jogszabályi változásokból adódó és egyéb gazdálkodás, felújítások miatti többletköltségek költségvetési fedezeteire javaslat
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Európa Belvárosa Program / II. körös pályázati dokumentáció, valamint a Program megvalósításával kapcsolatos szerződés elfogadása
3.2. Rév8 Zrt. szervezetének és gazdálkodásának átvilágítása
3.3. Európa Belvárosa Program / Fedezet biztosítás a Mária utcai közterület rekonstrukciós munkákra
4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
4.1. A Hivatal által ellátott lakásbérbeadási feladatok kiszervezése
4.2. A Budapest VIII. kerület, Orczy út 3-5. szám alatti iskolaépület bérbeadására vonatkozó nyilvános pályázat kiírása
4.3. Tulajdonosi döntések meghozatala a Grund Játszótér Kft-vel és a Kisfalu Kft-vel kapcsolatban
4.4. A Józsefvárosi Önkormányzat intézményeinek 2009. és 2010. évi földgáz ellátási szerződései
4.5. Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (rendeletalkotás, pályázati felhívás)
5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Beszámoló a Józsefvárosi Társasházi Állapot-felmérési Program bonyolításáról
5.2. Beszámoló a Vajda Péter utca 35-39. szám alatti Katica Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda beázásának megszüntetéséről
5.3. Tájékoztató a közterületi hulladékok elszállításához kapcsolódó feladatok ellátásáról
5.4. Javaslat a 37/2003. (VII. 07.) számú, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására
5.5. Javaslat a 15/2005. (IV. 20.) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosítására
5.6. Javaslat a 16/2005. (IV. 20.) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások eladásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására
5.7. Együttműködési megállapodás módosítása a MÁV Zrt-vel a Józsefvárosi Pályaudvar jövőbeni hasznosítása tárgyában
5.8. A Centrum Parkoló Kft-vel fennálló, a Józsefvárosi Önkormányzat törzsvagyonába tartozó közterületi fizető parkolóhelyek parkolásgazdálkodási rendszerben való működtetésére vonatkozó szerződésnek a folyamatban lévő, felfüggesztett közbeszerzési eljárásra tekintettel történő meghosszabbítása
6. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Maximális iskolai osztály, óvodai csoportlétszám túllépés engedélyezése
6.2. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának rendelete a térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól
6.3. Peren kívüli megállapodás Oláh János felperes és a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ alperes között
7. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat KMOP-2009-4.5.2. pályázaton való részvételre (bölcsődei pályázat)
7.2. Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat vezetői pályázati felhívásra
7.3. Javaslat kerületi Idősek Világnapja rendezvényre
8. Tájékoztatók
8.1. Tájékoztató a Képviselő-testület által megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
8.2. Tájékoztató Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervéről. A 2020-ig elfogadott fejlesztések kerületet érintő projektjeinek ismertetése
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok