Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2009. december 16.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1.
2. Személyi ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjének személyére az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulásban
2.2. Javaslat a Palotanegyed Városnegyed Önkormányzat új elnökére
2.3. Dr. Gotthard Gábor főállású alpolgármesterré választása
3. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat az építményadóról szóló 55/2008. (XI. 06.) sz. rendelet módosítására
3.2. Javaslat a telekadóról szóló 56/2008. (XI. 06.) sz. rendelet módosítására
3.3. Józsefvárosi Tűzőrség támogatása, határozatlan időre előzetes kötelezettségvállalással
3.4. Javaslat a Bp. VIII. ker. Rendőrkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodásra
4. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
4.1. Corvin Sétány Program / 2010. évi terv
4.2. Corvin Sétány Program / 2010. január-február havi likvid terv
4.3. Corvin Sétány Kft. 2009. és 2010. évi finanszírozása
4.4. Corvin Sétány Program / Práter u. 49. és Leonardo da Vinci u. 40. sz. alatti ingatlanok értékesítése
4.5. Európa Belvárosa Program / Fedezet biztosítás a Mária utcai közterület rekonstrukcióhoz
4.6. Európa Belvárosa Program / Döntés a Horánszky utca 13. bérlőinek kiköltöztetésével kapcsolatos feladatok meghatározásáról
5. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
5.1. Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyása
5.2. Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. 2010. évi előzetes üzleti terve; 2010. évi önkormányzati támogatása
5.3. Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2010. évi előzetes üzleti terve; 2010. évi önkormányzati támogatása
5.4. Józsefváros Közbiztonságáért és Közigazgatásáért Szolgáltató Nonprofit Kft. átmeneti finanszírozása
5.5. A Képviselő-testület 291/2009. (VII. 2.) számú határozat 7. pontjának végrehajtása: a Budapest VIII:, Rákóczi út 65. szám alatti 34625/0/A/1 hrsz-ú nem lakás célú helyiség pályázati kiírása
5.6. A Képviselő-testület 356/2009. (IX. 2.) számú határozat 4.) pontjának végrehajtása: a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló tetőterek elidegenítése
5.7. Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára
6. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
6.7. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) és melléklete a Kerületi Szabályozási Terv (JKSZT) módosítása
6.8. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) módosítása, a vasúti területekre kiterjedő szabályzat és szabályozási terv megállapításával
6.9. Javaslat iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatására kiírt, "Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram" elnevezésű felhívásra benyújtott pályázat támogatására
6.10. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 24/2009. (V. 21.) ök. sz. rendelet módosítására
6.11. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 41/2003. (VII. 11.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
6.12. 2010. évi fedezet biztosítása parkfenntartásra
7. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
7.1. A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő nyolc közoktatási intézmény vezetői pályázatának kiírása
7.2. A Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ pedagógiai-művelődési programjának fenntartói jóváhagyása
7.3. Óvodai tornafoglalkozások biztosítása
7.4. A közoktatási intézmények átszervezése
8. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcslatos előterjesztések
8.1. Javaslat a Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti és működési szabályzatának és a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására
8.2. Javaslat ellátási szerződés megkötésére a Krízis Alapítvánnyal
8.3. Központi Stomatológiai Intézettel kötött szerződés módosítása
8.4. Beszámoló a "Szűrő Szombatok" népegészségügyi program 2009. évi végrehajtásáról, javaslat a program folytatására a 2010. évben
9. Egyéb előterjesztések
9.1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V. 6.) ök. sz. rendelet módosítására
9.2. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2009. évi munkájáról
9.3. Sajtó- és médiafigyelési szolgáltatás megrendelése
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok