Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Üdültetés English
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2009. december 16.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

JEGYZŐKÖNYV-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1.
2. Személyi ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjének személyére az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulásban
2.2. Javaslat a Palotanegyed Városnegyed Önkormányzat új elnökére
2.3. Dr. Gotthard Gábor főállású alpolgármesterré választása
3. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat az építményadóról szóló 55/2008. (XI. 06.) sz. rendelet módosítására
3.2. Javaslat a telekadóról szóló 56/2008. (XI. 06.) sz. rendelet módosítására
3.3. Józsefvárosi Tűzőrség támogatása, határozatlan időre előzetes kötelezettségvállalással
3.4. Javaslat a Bp. VIII. ker. Rendőrkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodásra
4. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
4.1. Corvin Sétány Program / 2010. évi terv
4.2. Corvin Sétány Program / 2010. január-február havi likvid terv
4.3. Corvin Sétány Kft. 2009. és 2010. évi finanszírozása
4.4. Corvin Sétány Program / Práter u. 49. és Leonardo da Vinci u. 40. sz. alatti ingatlanok értékesítése
4.5. Európa Belvárosa Program / Fedezet biztosítás a Mária utcai közterület rekonstrukcióhoz
4.6. Európa Belvárosa Program / Döntés a Horánszky utca 13. bérlőinek kiköltöztetésével kapcsolatos feladatok meghatározásáról
5. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
5.1. Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyása
5.2. Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. 2010. évi előzetes üzleti terve; 2010. évi önkormányzati támogatása
5.3. Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2010. évi előzetes üzleti terve; 2010. évi önkormányzati támogatása
5.4. Józsefváros Közbiztonságáért és Közigazgatásáért Szolgáltató Nonprofit Kft. átmeneti finanszírozása
5.5. A Képviselő-testület 291/2009. (VII. 2.) számú határozat 7. pontjának végrehajtása: a Budapest VIII:, Rákóczi út 65. szám alatti 34625/0/A/1 hrsz-ú nem lakás célú helyiség pályázati kiírása
5.6. A Képviselő-testület 356/2009. (IX. 2.) számú határozat 4.) pontjának végrehajtása: a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló tetőterek elidegenítése
5.7. Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára
6. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
6.7. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) és melléklete a Kerületi Szabályozási Terv (JKSZT) módosítása
6.8. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) módosítása, a vasúti területekre kiterjedő szabályzat és szabályozási terv megállapításával
6.9. Javaslat iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatására kiírt, "Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram" elnevezésű felhívásra benyújtott pályázat támogatására
6.10. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 24/2009. (V. 21.) ök. sz. rendelet módosítására
6.11. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 41/2003. (VII. 11.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
6.12. 2010. évi fedezet biztosítása parkfenntartásra
7. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
7.1. A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő nyolc közoktatási intézmény vezetői pályázatának kiírása
7.2. A Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ pedagógiai-művelődési programjának fenntartói jóváhagyása
7.3. Óvodai tornafoglalkozások biztosítása
7.4. A közoktatási intézmények átszervezése
8. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcslatos előterjesztések
8.1. Javaslat a Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti és működési szabályzatának és a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására
8.2. Javaslat ellátási szerződés megkötésére a Krízis Alapítvánnyal
8.3. Központi Stomatológiai Intézettel kötött szerződés módosítása
8.4. Beszámoló a "Szűrő Szombatok" népegészségügyi program 2009. évi végrehajtásáról, javaslat a program folytatására a 2010. évben
9. Egyéb előterjesztések
9.1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V. 6.) ök. sz. rendelet módosítására
9.2. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2009. évi munkájáról
9.3. Sajtó- és médiafigyelési szolgáltatás megrendelése
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és május 23. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

  • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben