Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2009. november 25.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Személyi ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
1.1. A Helyi Választási Bizottság beszámolója az időközi polgármester választásról, polgármester eskütétele
1.2. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
2.1. Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása
2.2. Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója
2.3. Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet tervezete
2.4. A 442/2009. (XI. 04.) sz. Kt. határozat – a 4.533.000 e Ft összegű fejlesztési kerethitel szerződésekhez tartozó adatlapok jóváhagyása – 2. számú mellékletének pontosítása.
2.5. Az önkormányzatot érintő kormányzati megszorító intézkedések várható hatásai /Kt. 391/2009.(X.7.) sz. határozat/
3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
3.1. Corvin Sétány Kft. 2009 és 2010 évi finanszírozása
3.2. A Magdolna Negyed Program II. (MNP II.) keretében megkezdett Szomszédsági rendőr / gondnoki rendszerének kialakítása (T3/3) projekt folytatása és annak finanszírozása
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a közterületi parkolás jövőbeni ellátására
4.2. Javaslat a Budapest, VIII. Kálvária téren lévő Shell üzemanyagtöltő állomás közterület használati hozzájárulásának meghosszabbítására
5. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Teskánd község templomtámogatási kérelme
5.2. Az Oláh Euro Gipsy Zenész Egyesület elnökének támogatási kérelme
5.3. Fehér Józsefné támogatási kérelme
6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Javaslat egészségügyi alapellátási feladat biztosítására
6.2. Javaslat az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat szervezeti és működési szabályzatának és szakmai programjának jóváhagyására
6.3. Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelmek elbírálására
7. Egyéb előterjesztések
7.1. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
7.2. Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda Stratégiai terve és a 2010. évi ellenőrzési munkaterve
7.3. Az önkormányzat bizottságainak internetes nyilvánosságával kapcsolatos jogsértő állapotának megszüntetése
visszafel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok