Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Rendkívüli képviselő-testületi ülés- 2009. április 22.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
1.1. A Józsefvárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló és a zárszámadási rendelet-tervezete / I. forduló
1.2. Józsefvárosi Önkormányzat 2008. évi pénzmaradvány felhasználása, a 2009. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása / I. forduló
1.3. 2009-2010. évi tervezett projektek, valamint a 2009. évi költségvetésről és végrehajtási rendelet módosítására javaslat
2. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
2.1. Corvin Sétány Program 2009. II. negyedéves terve
2.2. Corvin Sétány Program / Forrásbiztosítás a Corvin Sétány Kft-nek
2.3. Corvin Sétány Program / Megállapodás Józsefváros és Budapest Főváros között
2.4. Európa Belvárosa Program / Új forgalmi rend bevezetéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás
2.5. Döntés az Auróra utcai Rendelőintézet felújításáról
3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
3.1. Beszámoló a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. 2008. évi munkájáról, valamint a 2008. évi támogatási összeg felhasználásáról
3.2. Javaslat a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Közhasznú Társaság kiemelten közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként történő továbbműködtetésére
3.3. A Budapest VIII., Rákóczi út 63. szám alatti 34626/0/A/2, a Rákóczi út 63. szám alatti 34626/0/A/65 és a Rákóczi út 65. szám alatti 34625/0/A/1 hrsz-ú ingatlanok elidegenítésére nyílt pályázat kiírása
3.4. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásainak szabályairól szóló 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelet módosításáról
3.5. Kerületi ingatlanfejlesztést támogató elvi intézkedési csomag végrehajtása I. ütem
4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
4.1. Javaslat a VIII. kerület, Rákóczi út – József körút – Üllői út – Kálvin tér – Múzeum körút által határolt terület parkolási díjtételének módosítására
4.2. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bővítése
5. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
5.1. Emléktábla állítása Márkus László tiszteletére
5.2. 2009/2010. tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok számának meghatározása
5.3. Közoktatási munkaerő-gazdálkodási rendszer
5.4. Közoktatási intézményvezetők teljesítményértékelése
6. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
6.1. Együttműködés az Alvásdiagnosztikai Központtal a Szűrő Szombatok keretében
6.2. Szándéknyilatkozat józsefvárosi cigánymuzsikusok foglalkoztatására
7. Egyéb előterjesztések
7.1. Állásfoglalás a Szentkirályi utcába tervezett Roma Kulturális Központtal kapcsolatban
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok