Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Testületi ülések

Képviselő-testületi ülés- 2009. május 6.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
1.1. Corvin Sétány Program 2009. I. negyedéves beszámolója
1.2. Corvin Sétány Program / Május-június likvid terv
1.3. Corvin Sétány Program / A Képviselő-testület 660/2008. XII.17.) és az 5/2009. (I.21.) számú határozata alapján felállított Tárgyalódelegáció beszámolója
1.4. Magdolna Negyed Program I. 2008. éves beszámolója
1.5. Magdolna Negyed Program II. / Első féléves beszámoló
1.6. A Magdolna Negyed Program keretében Kesztyűgyár Közösségi Ház működtetésével kapcsolatban létrehozott Tanácsadó Testületben személyi változás
1.7. Európa Belvárosa Program / Döntés az Örökségvédelem Projekt helyszínének kijelöléséről
1.8. Beszámoló a HÉROSZ Zrt-vel folytatott tárgyalás eredményéről
2. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
2.1. Józsefvárosi Lakásépítő Társaság szindikátusi szerződés módosításának elfogadása
2.2. A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. Közhasznú szerződésének és 2009. évi Támogatási szerződésének, valamint a 2009. évi üzleti tervének elfogadása
2.3. A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. Nonprofit Kft-vé alakulását magában foglaló alapító okirat elfogadása
2.4. Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kht. kötelező átalakulásához a módosított Alapító Okirat jóváhagyása
2.5. Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára
3. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
3.1. Javaslat a Teleki László téri Élelmiszer Piacról szóló 10/2009. (II.27) számú önk. rendelet módosítására
3.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 47/2008. (IX.12.) számú önk. rendelet módosítására
3.3. Javaslat a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz-és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról szóló 23/2007.(IV.25.) sz. rendelet módosítására
3.4. A 33/2008. (V.8.) sz. önk. rend. A települési szilárd hulladék elszállításának kötelező igénybevételével kapcsolatban felmerülő közszolgáltatási díj áthárításáról szóló rendelet módosítása
3.5. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) módosításának koncepciója a Gyulai Pál utca melletti zöldterület szint alatti beépítésével kapcsolatban
6. Oktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
6.1. A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda vezetői pályázatának elbírálása
6.3. Közoktatási intézmények minőségirányítási programjának módosítása
6.4. Javaslat kidolgozása a Fővárosi Roma Kulturális Központ helyszínének meghatározására
7. Egészségügyi, népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
7.1. Javaslat a józsefvárosi cigánymuzsikusok foglalkoztatására
8. Egyéb előterjesztések
8.1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatára
8.2. Javaslat új tag delegálására a Nemzeti Lovardáért Alapítvány kuratóriumába.
8.3. Beszámoló az Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály hosszított nyitva tartásának eredményéről
8.4. Beszámoló a Józsefvárosi Önkormányzat hivatalos honlapján megjelenő közérdekű adatokról
8.5. Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok